Świat

 • Ostateczność i publikacja wyroków sądów konstytucyjnych w 8 krajach demokratycznych

  Ostateczność i publikacja wyroków sądów konstytucyjnych w 8 krajach demokratycznych
  Wobec trwającej w Polsce od jesieni ubiegłego roku dyskusji o ostateczności wydanych przez Trybunał Konstytucyjny wyroków oraz o tym, czy konieczne jest ich publikowanie, Biuro Trybunału Konstytucyjnego dokonało porównania rozwiązań w ośmiu wybranych krajach demokratycznych (Austrii, Niemczech Włoszech, Hiszpanii, Francji, Czechach, Stanach Zjednoczonych i Kanadzie). więcej
 • Trybunał Sprawiedliwości UE o kredytach konsumenckich i prawie krajowym

  Trybunał Sprawiedliwości UE o kredytach konsumenckich i prawie krajowym
  W wydanym 21 kwietnia wyroku Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej stwierdził, że spoczywający na sądzie krajowym obowiązek zbadania z urzędu poszanowania przepisów prawa Unii w dziedzinie ochrony konsumentów znajduje zastosowanie w ramach postępowania upadłościowego W myśl wspomnianego obowiązku sąd krajowy jest również zobowiązany do zbadania, czy informacje, które powinny zostać zawarte w umowie o kredyt konsumencki zostały podane w sposób jasny i zwięzły. więcej
 • Rzecznik Generalny TS UE o linku do strony z publikacją naruszającą prawa autorski

  Rzecznik Generalny TS UE o linku do strony z publikacją naruszającą prawa autorski
  Zdaniem rzecznika generalnego Trybunału Sprawiedliwości UE Melchiora Watheleta, udostępnienie hiperłącza odsyłającego do strony, która publikuje zdęcia bez zezwolenia nie stanowi samo w sobie naruszenia prawa autorskiego. Bez znaczenia są przy tym motywy działania osoby udostępniającej hiperłącze i fakt, że wiedziała ona lub powinna była wiedzieć, że pierwotne udostępnienie zdjęć na innych stronach nastąpiło bez zezwolenia podmiotu uprawnionego. więcej
 • Trybunał Sprawiedliwości UE o odroczeniu wykonania Europejskiego Nakazu Aresztowania

  Trybunał Sprawiedliwości UE o odroczeniu wykonania Europejskiego Nakazu Aresztowania
  Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej w wyroku z 5 kwietnia 2016 stwierdził, że należy odroczyć wykonanie europejskiego nakazu aresztowania w razie występowania rzeczywistego niebezpieczeństwa nieludzkiego lub poniżającego traktowania wynikającego z odnoszących się do zainteresowanej osoby warunków pozbawienia wolności panujących w wydającym nakaz państwie członkowskim. Jeśli nie można wykluczyć występowania tego niebezpieczeństwa w rozsądnym terminie, organ odpowiedzialny za wykonanie nakazu powinien zdecydować, czy należy umorzyć procedurę przekazywania. więcej
 • Komisja Wenecka o nadmiernej ingerencji w pracę niektórych sądów konstytucyjnych

  Komisja Wenecka o nadmiernej ingerencji w pracę niektórych sądów konstytucyjnych
  Na 106. sesji plenarnej (Wenecja, 11-12 marca 2016), Komisja Wenecka była zmuszona omówić kilka przypadków nadmiernej ingerencji w pracę sądów konstytucyjnych państw członkowskich, które będą również omawiane na 4. Kongresie Światowej Konferencji na Rzecz Sądownictwa Konstytucyjnego (Wilno, 10-13 września 2017). więcej
 • BBCJ potępia wywieranie presji i nadmierne zakłócanie pracy kilku europejskich sądów konstytucyjnych

  Stowarzyszenie Sądownictwa Konstytucyjnego Krajów Regionów Morza Bałtyckiego i Czarnego (BBCJ) w ślad za opinią Komisji Weneckiej wyraża swoje głębokie zaniepokojenie zablokowaniem prac Trybunału Konstytucyjnego RP, naciskami wywieranymi na Sądy Konstytucyjne Gruzji i Turcji, a także na przypadki opóźniania procesów powoływania sędziów trybunałów konstytucyjnych w Chorwacji i Słowacji. więcej
 • TSUE: Rzecznik Szpunar – właściciel sieci Wi-Fi nie odpowiada za naruszenie praw autorskich

  TSUE: Rzecznik Szpunar – właściciel sieci Wi-Fi nie odpowiada za naruszenie praw autorskich
  Zdaniem rzecznika generalnego Trybunału Sprawiedliwości UE Macieja Szpunara, które przedstawił 16 marca, podmiot prowadzący sklep, bar lub hotel, który oferuje bezpłatnie i publicznie sieć Wi-Fi, nie jest odpowiedzialny za dokonane przez użytkowników naruszenia praw autorskich. O ile można wobec takiego podmiotu prowadzącego wydać nakaz sądowy mający na celu przerwanie naruszenia lub zapobieżenie mu, o tyle nie jest możliwe wymaganie dezaktywacji łącza internetowego, jego zabezpieczenia hasłem lub ogólnego kontrolowania komunikacji. więcej
 • TS UE o integracji i swobodzie przemieszczania się osób objętych ochroną międzynarodową

  TS UE o integracji i swobodzie przemieszczania się osób objętych ochroną międzynarodową
  Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej w wyroku z 1 marca 2016 wypowiedział się w przedmiocie relacji między swobodą przemieszczania się osób korzystających z ochrony międzynarodowej, a środkami mającymi na celu ułatwienie ich integracji. więcej
 • TSUE: można odmówić niektórych świadczeń w trakcie pierwszych trzech miesięcy pobytu

  TSUE: można odmówić niektórych świadczeń w trakcie pierwszych trzech miesięcy pobytu
  Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej w wyroku z 25 lutego 2016 potwierdził, że obywatelom innych państw członkowskich można odmówić niektórych świadczeń z zakresu pomocy społecznej w trakcie pierwszych trzech miesięcy pobytu. Taka odmowa nie wymaga indywidualnej oceny. więcej