TKUprawnienia służb policyjnych i specjalnych po wyroku Trybunału Konstytucyjnego

dane telekomunikacyjne| Grzegorz Karpiński| HFPC| materiały operacyjne| MSW| pozyskiwanie danych telekomunikacyjnych| Trybunał Konstytucyjny| uprawnienia służb

włącz czytnik
Uprawnienia służb policyjnych i specjalnych po wyroku Trybunału Konstytucyjnego

W lipcu 2014 r. Trybunał Konstytucyjny uznał za niezgodne z Konstytucją niektóre przepisy regulujące uprawnienia służb np. w zakresie dostępu do danych telekomunikacyjnych. HFPC skierowała do premier Ewy Kopacz pismo z pytaniem o termin i sposób wykonania wyroku przez Radę Ministrów.

Trybunał uznał, że niekonstytucyjność obecnie obowiązujących przepisów wynika z braku niezależnej zewnętrznej kontroli nad procesem sięgania po dane telekomunikacyjne. Trybunał zdecydował się na odroczenie utraty mocy obowiązującej przepisów o 18 miesięcy czyli do lutego 2016 r. Niestety jak dotychczas nie został skierowany do konsultacji społecznych projekt ustawy wykonującej wyrok, co w kontekście zbliżającego się końca kadencji parlamentu może opóźnić prace legislacyjne nad wykonaniem wyroku.

„Z tych względów wyrażamy nadzieję, ze najbliższym czasie Rada Ministrów przedstawi odpowiedni projekt ustawy, który – po przeprowadzeniu konsultacji społecznych i uzgodnień – przywróci stan zgodności z Konstytucją w zakresie kompetencji służb policyjnych i specjalnych” - czytamy w piśmie Fundacji.

W piśmie wskazano również na rozwój standardów międzynarodowych w zakresie kontroli nad służbami specjalnymi i policyjnymi, w szczególności wyrok Trybunału Sprawiedliwości UE z kwietnia 2014 r. w sprawie Digital Rights Ireland (dotyczący unijnej dyrektywy retencyjnej), który w ocenie HFPC także należy wziąć pod uwagę pracując nad wykonaniem wyroku Trybunału Konstytucyjnego.

Z kolei 19 maja 2015 r. odbyło się posiedzenie senackiej Komisji Praw Człowieka, Praworządności i Petycji dotyczące wyników kontroli przeprowadzonej przez Najwyższą Izbę Kontroli w zakresie praktyki sięgania po dane telekomunikacyjne. W oparciu o wyniki tej kontroli w lutym 2014 r. komisja senacka opracowała projekt ustawy zmieniający zasady kontroli nad dostępem do danych telekomunikacyjnych. Z uwagi na wyrok Trybunału Sprawiedliwości UE w sprawie tzw. dyrektywy retencyjnej, a następnie wyrok Trybunału Konstytucyjnego prace nad tym projektem zostały wstrzymane.

Poprzednia 12 Następna

Trybunał Konstytucyjny

Zawartość i treści prezentowane w serwisie Obserwator Konstytucyjny nie przedstawiają oficjalnego stanowiska Trybunału Konstytucyjnego.

 
 
 

Załączniki

Brak załączników do artykułu.

 
 
 

Komentarze

Brak komentarzy.