Ustawa o TK

 • Prezydent podpisał ustawę o Trybunale Konstytucyjnym

  Prezydent podpisał ustawę o Trybunale Konstytucyjnym
  8 lipca prezydent Bronisław Komorowski podpisał ustawę swojego projektu o Trybunale Konstytucyjnym złożoną w Sejmie prawie dwa lata temu (11 lipca 2013 roku), a uchwaloną na 95 posiedzeniu izby 25 czerwca 2015 roku. więcej
 • Sejm uchwalił nową ustawę o Trybunale Konstytucyjnym bez części poprawek Senatu

  Sejm uchwalił nową ustawę o Trybunale Konstytucyjnym bez części poprawek Senatu
  25 czerwca w głosowaniach nad poprawkami Senatu i ostatecznym kształtem ustawy o Trybunale Konstytucyjnym Sejm zdecydował, że środowiska prawnicze i naukowe nie będą uczestniczyły w procedurze wyłaniania kandydatów na sędziów TK. Izba przyjęła natomiast inne senackie poprawki, dotyczące m.in. kwalifikacji osób mających sprawować funkcję sędziego TK oraz skreślenia zapisu, że prezes TK będzie wybierany na 4-letnią kadencję. więcej
 • Komisje sejmowe 23 czerwca - zapis video

  23 czerwca komisje sejmowe - Ustawodawcza oraz Sprawiedliwości i Praw Człowieka rozpatrzywały poprawki senackie do ustawy o Trybunale Konstytucyjnym. Oto zapis video tego posiedzenia . więcej
 • Ustawa o Trybunale Konstytucyjnym znów w Sejmie

  23 czerwca 2015 (wtorek), o godz. 09:00 na wspólnym posiedzeniu sejmowe komisje (Sprawiedliwości i Praw Człowieka oraz Ustawodawcza) zajmą się rozpatrzeniem uchwały Senatu w sprawie ustawy o Trybunale Konstytucyjnym. Przypomnijmy, że Senat wprowadził do projektu kilka poprawek , które muszą teraz być... więcej
 • Senat poprawia ustawę o Trybunale Konstytucyjnym

  W porządku obrad 76. posiedzenia Senatu znalazła się ustawa o zmianie ustawy o kosztach sądowych w sprawach cywilnych. Był to projekt senacki stanowiący wykonanie obowiązku dostosowania systemu prawa do orzeczenia Trybunału Konstytucyjnego. więcej
 • Ustawa już w Senacie

  10 czerwca senacka Komisja Ustawodawcza oraz Komisja Praw Człowieka, Praworządności i Petycji będą rozpatrywać przyjętą przez Sejm ustawę o Trybunale Konstytucyjnym. więcej
 • Sejm uchwalił ustawę o Trybunale Konstytucyjnym

  Sejm uchwalił ustawę o Trybunale Konstytucyjnym
  27 maja, na 93 posiedzeniu Sejmu posłowie rozpoczęli blok głosowań od uchwalenia ustawy o Trybunale Konstytucyjnym, która zastąpi rozwiązania obowiązujące od 1997 r. Ustawa reguluje organizację i funkcjonowanie Trybunału Konstytucyjnego oraz postępowania przed nim. więcej
 • Drugie czytanie ustawy o TK w Sejmie możliwe na 93 posiedzeniu

  Drugie czytanie ustawy o TK w Sejmie możliwe na 93 posiedzeniu
  We wtorek 26 maja Sejm zdecyduje, czy wprowadzić do porządku obrad 93 posiedzenia izby punkt porządku dziennego poświęcony sprawozdaniu Komisji Sprawiedliwości i Praw Człowieka oraz Komisji Ustawodawczej o przedstawionym przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej projekcie ustawy o Trybunale Konstytucyjnym. Projekt  zmieniono w toku prac legislacyjnych. więcej
 • Obrady komisji sejmowych 12 maja - zapis video

  12 maja odbyło się wspólne posiedzenie Komisji Ustawodawczej oraz Komisji Sprawiedliwości i Praw Człowieka poświęcone przyjęciu sprawozdania Podkomisji nadzwyczajnej do rozpatrzenia przedstawionego przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej projektu ustawy o Trybunale Konstytucyjnym. Oto zapis video... więcej
 • HFPC o udziale Prokuratora Generalnego w postępowaniach przed Trybunałem Konstytucyjnym

  HFPC o udziale Prokuratora Generalnego w postępowaniach przed Trybunałem Konstytucyjnym
  Stanowisko Helsińskiej Fundacji Praw Człowieka przekazane 7 maja posłom Stanisławie Prządce, przewodniczącej Komisji Sprawiedliwości i Praw Człowieka oraz Wojciechowi Szaramie, przewodniczącemu Komisji Ustawodawczej Sejmu RP. Przedmiotem wspólnych prac komisji sejmowych: Sprawiedliwości i Praw... więcej

Poprzednia 1234 Następna