TKSejm uchwalił ustawę o Trybunale Konstytucyjnym

adwokatura| Andrzej Seremet| dyskontynuacja| KRS| Krystyna Pawłowicz| PiS| prezes TK| Prezydent| Prokurator Generalny| Robert Krasnodębski| RPO| Stanisław Biernat| ustawa o Trybunale Konstytucyjnym| Wojciech Szarama

włącz czytnik
Sejm uchwalił ustawę o Trybunale Konstytucyjnym
Głosowania na 93 posiedzeniu Sejmu. Foto: R. Zambrzycki

27 maja, na 93 posiedzeniu Sejmu posłowie rozpoczęli blok głosowań od uchwalenia ustawy o Trybunale Konstytucyjnym, która zastąpi rozwiązania obowiązujące od 1997 r. Ustawa reguluje organizację i funkcjonowanie Trybunału Konstytucyjnego oraz postępowania przed nim.

Celem nowych przepisów ma być m.in. skrócenie czasu rozpatrywania skarg przez Trybunał. Zgodnie z przyjętym dzisiaj aktem prawnym m.in. ma być możliwe łączne rozpoznawanie wniosków, skarg konstytucyjnych i pytań prawnych, dotyczących tego samego problemu. Decyzję w tej sprawie będzie podejmował prezes Trybunału. Poza tym mniej skomplikowane sprawy będą mogły być rozpatrywane na posiedzeniach, a nie na rozprawach. Wyrok wraz z uzasadnieniem będzie wydawany najpóźniej po trzech miesiącach od zamknięcia rozprawy lub po miesiącu od zamknięcia posiedzenia. Ponadto ustawa znosi zasadę dyskontynuacji wniosków złożonych do Trybunału przez parlamentarzystów. Dzięki temu wnioski do TK będą mogły być rozpatrywane także po zakończeniu kadencji parlamentu. Zgodnie z przyjętymi dzisiaj rozwiązaniami, obowiązkowymi uczestnikami postępowania przed TK będą m.in. Rada Ministrów i Prokurator Generalny, a Rzecznik Praw Obywatelskich będzie uczestnikiem w tych sprawach, w których zgłosi swój udział. Ustawa przewiduje ponadto, że prezes TK będzie powoływany na czteroletnią kadencję. Będzie to, jak dotychczas, kompetencja prezydenta, który dokonuje wyboru spośród dwóch kandydatów przedstawionych przez Zgromadzenie Ogólne Sędziów Trybunału. W ustawie znalazły się też m.in. procedury zgłaszania kandydatów na sędziów TK. Docelowo wniosek w sprawie zgłoszenia kandydata na stanowisko sędziego Trybunału będzie musiał być złożony nie później niż 3 miesiące przed dniem upływu jego kadencji. W przypadku sędziów, których kadencja upływa w 2015 r., będzie to 30 dni od wejścia w życie ustawy. Uchwalony dzisiaj przez posłów akt prawny trafi do dalszych prac w Senacie.

Głównym celem ustawy jest skrócenie czasu rozpatrywania spraw w Trybunale. Ma temu służyć możliwość rozpatrywania mniej skomplikowanych spraw na posiedzeniu, a nie na rozprawie (np. gdy do wydania wyroku wystarczą pisemne stanowiska stron). Odstąpiono też od zasady dyskontynuacji – tak, aby Trybunał mógł badać wnioski posłów minionej kadencji Sejmu.

Najważniejszą zmianą w porównaniu z pierwotnym projektem prezydenta jest eliminacja uczestnictwa środowisk prawniczych i naukowych w wyłanianiu kandydatów na sędziów TK.

Obowiązkowym uczestnikiem każdej sprawy w TK będzie też rząd. Wprowadzono także czteroletnią kadencję prezesa TK.

Poprzednia 1234 Następna

Trybunał Konstytucyjny

Zawartość i treści prezentowane w serwisie Obserwator Konstytucyjny nie przedstawiają oficjalnego stanowiska Trybunału Konstytucyjnego.

 
 
 

Załączniki

Brak załączników do artykułu.

 
 
 

Komentarze


Kazimierz | 28-05-15 20:35
Kto to jest ten Kropiwnicki? Argumenty dotyczące nieoboqiązkowego udziału sędziów sądu pytającego obrażają inteligencję. Czy ten poseł jest z partii pół- czy ćwierćinteligentów? Sądy niegotowe? A do czego pan poseł jest gotowy? On będzie edukował sędziów, którzy maja dość kompetencji i determinacji, by skierować do TK pytanie, bowiem pragną mieć jasność i przekonanie co do swoich racji, ale są zbyt głupi, niegotowi, zdaniem K., by przed Trybunałem pytanie uzasadnić? I Sejm ten idiotyzm zatwierdził? Będę namawiał wyborców tego uczonego męża, by w najbliższych wyborach swoje głosy komu innemu przekazali.