TKList do premiera w sprawie raportu dotyczącego wykonywania wyroków ETPC

Donald Tusk| ETPC| HFPC| Komisja Sprawiedliwości i Praw Człowieka Sejmu

włącz czytnik

HFPC zwróciła się do premiera Donalda Tuska z pytaniem o przewidywany termin opracowania raportu rządu na temat wykonywania wyroków Europejskiego Trybunału Praw Człowieka w Polsce.

W kwietniu 2012 r. odbyło się posiedzenie Komisji Sprawiedliwości i Praw Człowieka Sejmu RP poświęcone wykonywaniu wyroków Europejskiego Trybunału Praw Człowieka przez polskie władze. Podczas posiedzenia skierowano do rządu dezyderat, w którym zwrócono się o opracowywanie corocznego raportu dotyczącego stanu wykonywania wyroków. Celem takiego raportu ma być nie tylko informowanie opinii publicznej o stanie wykonania wyroków Trybunału, ale także podniesienie rangi problemu wykonywania wyroków i zapoznanie z nim posłów i ministrów.

W wystąpieniu HFPC zwróciła się także z prośbą o przekazanie organizacjom pozarządowym oraz zainteresowanym podmiotom raportu przed jego oficjalnym złożeniem w Sejmie. Miałoby to na celu ustosunkowanie się do działań rządu w zakresie implementacji poszczególnych wyroków.

HFPC

Zawartość i treści prezentowane w serwisie Obserwator Konstytucyjny nie przedstawiają oficjalnego stanowiska Trybunału Konstytucyjnego.

 
 
 

Załączniki

Brak załączników do artykułu.

 
 
 

Komentarze

Brak komentarzy.