TKSenat przegłosował projekt ustawy prasowej

prawo prasowe| Senat

włącz czytnik

Senat w dniu 24 maja  podjął uchwałę w sprawie wniesienia do Sejmu projektu ustawy o zmianie ustawy – Prawo prasowe Z 95 senatorów, za było 65, przeciw: 25, wstrzymało się: 5.

Senatorowie przyjęli m.in. poprawkę zaproponowaną przez senatora Piotra Zientarskiego (PO). Zgodnie z nią na wniesienie apelacji od decyzji sądu okręgowego o nakazaniu opublikowania sprostowania byłyby nie trzy, a siedem dni.
Projekt przygotowały wspólnie trzy senackie komisje: ustawodawcza, kultury i środków przekazu oraz praw człowieka, praworządności i petycji.

Obecnie redaktor naczelny pisma jest obowiązany do opublikowania na wniosek zainteresowanej osoby "rzeczowego i odnoszącego się do faktów wiadomości nieprawdziwej lub nieścisłej" sprostowania albo odpowiedzi "na stwierdzenie zagrażające dobrom osobistym". Za uchylanie się od ich publikacji grozi kara grzywny lub ograniczenia wolności.

Zawartość i treści prezentowane w serwisie Obserwator Konstytucyjny nie przedstawiają oficjalnego stanowiska Trybunału Konstytucyjnego.

 
 
 

Załączniki

Brak załączników do artykułu.

 
 
 

Komentarze

Brak komentarzy.