TKSenat: sprawozdanie Agencji Praw Podstawowych Unii Europejskiej (FRA)

dyskryminacja| FRA| Karta Praw Podstawowych Unii Europejskiej| migracja| przemoc w rodzinie| Rada Unii Europejskiej| traktat lizboński| Unia Europejska| Wysoki Komisarz Narodów Zjednoczonych ds. Uchodźców| zasada non-refoulement

włącz czytnik

W przeglądzie chronologicznym poszczególnych rozdziałów w dalszym ciągu prezentowane są wydarzenia dotyczące Rady Europy i ONZ. Systematycznie aktualizowane dane szczegółowe na temat zobowiązań międzynarodowych w obszarze praw człowieka są prezentowane na stronie internetowej http://fra.europa.eu/en/publications-and- resources/data-and-maps/int-obligations. Kolejną nowością sprawozdania rocznego jest wersja drukowana bez przypisów, co ma zmniejszyć jej objętość i ułatwić lekturę; wersja pełna z przypisami końcowymi dla wszystkich rozdziałów dostępna jest w Internecie.

Poprzednia 4567 Następna

Zawartość i treści prezentowane w serwisie Obserwator Konstytucyjny nie przedstawiają oficjalnego stanowiska Trybunału Konstytucyjnego.

 
 
 

Załączniki

Brak załączników do artykułu.

 
 
 

Komentarze

Brak komentarzy.