TKF. Rymarz: Wybory do PE a wybory krajowe. Podobieństwa i różnice

Ferdynand Rymarz| frekwencja| kadencja| koalicje wyborcze| okręg wyborczy| Państwowa Komisja Wyborcza| Parlament Europejski| progi wyborcze| wybory do Parlamentu Europejskiego

włącz czytnik
F. Rymarz: Wybory do PE a wybory krajowe. Podobieństwa i różnice
Sala obrad Parlamentu Europejskiego w Strasburgu

Zbliżające się wybory do Parlamentu Europejskiego wywołują zainteresowanie wyborców specyfiką tej szczególnej elekcji i skłaniają do  porównania jej do krajowych wyborów parlamentarnych. Wybory do PE nie są w Polsce zupełną nowością, bowiem już dwukrotnie: w 2004 i 2009 roku były organizowane i przeprowadzone. Ich istota nie została jednak do końca rozpoznana przez wyborców, świadczy o tym m. in. bardzo niska frekwencja im towarzysząca: w 2004 roku wyniosła 20,80% a w 2009 – 24.53%. Jest to najniższy w Polsce wynik udziału obywateli w wyborach.

Posłowie do Parlamentu Europejskiego są przedstawicielami narodów państw Unii Europejskiej; nie są związani żadnymi instrukcjami i nie mogą być odwołani. Innymi słowy, reprezentują Polskę w Parlamencie Europejskim i mają m. in. wpływ na uchwalenie prawa i budżetu Unii Europejskiej. Liczba wybieranych  europosłów dla danego kraju jest określona w przepisach prawa UE i aktualnie wynosi dla Polski 51. Kadencja europosła trwa pięć lat (posła na Sejm – cztery lata). Mandatu posła do PE nie można łączyć ze sprawowaniem mandatu posła na Sejm RP albo senatora, z pełnieniem funkcji członka Rady Ministrów ani sekretarza stanu oraz z zajmowaniem stanowiska lub pełnieniem funkcji, których - stosownie do przepisów Konstytucji RP albo ustaw - nie można łączyć ze sprawowaniem mandatu posła na Sejm bądź senatora. Pewne zakazy łączenia mandatu posła do UE z funkcjami i stanowiskami znajdują się również w przepisach UE.

W bieżącym roku UE wyznaczyła krajom członkowskim czas na przeprowadzenie wyborów między dniem 22 a 25 maja; w Polsce wybory do PE odbędą się w niedzielę 25 maja 2014 roku, a kompetencje do ich zarządzenia w drodze postanowienia posiada Prezydent RP, który ogłosi je, nie później niż na 90 dni przed dniem wyborów. (Wybory parlamentarne również zarządza Prezydent RP).

Tryb i zasady wyborów do Parlamentu Europejskiego określa ustawa z dnia 5 stycznia 2011 roku – Kodeks wyborczy. Najogólniej rzecz ujmując, wybory do PE są bardzo podobne do krajowych wyborów parlamentarnych (mają tu odpowiednie zastosowanie przepisy działu III dotyczące wyborów do Sejmu RP, co sprawia, że więcej jest zbieżności niż różnic). Zarówno jedne, jak i drugie są powszechne, równe, bezpośrednie i proporcjonalne oraz odbywają się w głosowaniu tajnym.

Poprzednia 123 Następna

Państwo

Zawartość i treści prezentowane w serwisie Obserwator Konstytucyjny nie przedstawiają oficjalnego stanowiska Trybunału Konstytucyjnego.

 
 
 

Załączniki

Brak załączników do artykułu.

 
 
 

Komentarze


Kazimierz | 21-01-14 22:20
Wygląda na to, że w nadchodzących wyborach na jedynkach list - tak będzie chyba na listach PSL - znajdą się najważniejsi politycy. By po wybraniu - zrezygnować z zasiadania w PE i ustąpić miejsca mniej ważnym osobom z drugiego szeregu. Politycy - Jedynki będą w ten sposób naganiać wyborców, a sami zostaną w kraju, w Sejmie lub Senacie i spróbują ponownie za rok, do parlamentu krajowego. Chciałbym od Pana Rymarza dowiedzieć się, czy (a) jest to legalne i (b) co z tym zrobić.