TKKrajowa Rada Prokuratury: minister chce upolitycznić prokuratorów

IPN| Krajowa Rada Prokuratury| Minister Sprawiedliwości| Prokurator Generalny| Prokuratura Wojskowa| ustawa o prokuraturze

włącz czytnik
Krajowa Rada Prokuratury: minister chce upolitycznić prokuratorów
Siedziba Prokuratury Generalnej. Foto: pg.gov.pl

Minister sprawiedliwości przygotowuje projekt ustawy zmieniającej ustawę o prokuraturze, który wywołał żywą i ostrą dyskusję. Zareagowała m. in. Krajowa Rada Prokuratury. Ponieważ uchwalony przez KRP dokument z 25 lipca zawiera bardzo bogaty zestaw argumentów – krytycznych – wobec projektu, w tym podejrzenia o niekonstytucyjność niektórych przepisów, redakcja OK publikuje najważniejsze fragmenty Uchwały 452/2012 z 25 lipca „w sprawie opinii do opracowanego w Ministerstwie Sprawiedliwości projektu ustawy o zmianie ustawy o prokuraturze oraz niektórych innych ustaw”.

Wytłuszczenia pochodzą od autorów dokumentu.

[…] Krajowa Rada Prokuratury wyraża zdecydowany sprzeciw wobec trybu przygotowania kolejnej nowelizacji ustawy o prokuraturze, w niezwykle głęboki sposób ingerującej w ustawowe zadania, ustrój i organizację prokuratury, kwestie niezależności prokuratury i prokuratorów oraz zasady funkcjonowania prokuratury.

Projekt opracowany w Ministerstwie Sprawiedliwości powstawał w wielkiej tajemnicy. Jeszcze kilka dni przed jego skierowaniem do konsultacji międzyresortowych treść jego była nieznana, co więcej – nieznane były szerszej opinii publicznej nawet ostateczne założenia tej ustawy. […]

Skoro w uzasadnieniu projektu podnosi się, że istnieje „znaczna potrzeba” opracowania nowej kompleksowej ustawy o prokuraturze, co wymaga rzekomo długotrwałych prac „studyjnych, politycznych i legislacyjnych” – to równocześnie wobec proponowania w projekcie wejścia w życie zmian ustawowych dopiero od dnia 1 stycznia 2014 r. (a więc za półtora roku) poza niektórymi (zresztą wskazanymi na podstawie zupełnie nieczytelnych kryteriów) przepisami  -    byłoby dość czasu, aby przystąpić do prac nad całkowicie nowym, kompleksowym uregulowaniem, połączonym z konstytucjonalizacją instytucji prokuratury.

Projekt ustawy dotyczy ingerencji w ponad połowę przepisów ustawy o prokuraturze i w rażącym stopniu uchybia przepisowi § 84 załącznika do rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 20 czerwca 2002 r. w sprawie „Zasad techniki prawodawczej” (Dz. U. Nr 100, poz. 908), w myśl którego jeżeli zmiany wprowadzane w ustawie miałyby być liczne albo miałyby naruszać konstrukcję lub spójność ustawy albo gdy ustawa była już poprzednio wielokrotnie nowelizowana, opracowuje się projekt nowej ustawy. Takie właśnie okoliczności zachodzą w odniesieniu do tego projektu. […]

Poprzednia 1234 Następna

Państwo

Zawartość i treści prezentowane w serwisie Obserwator Konstytucyjny nie przedstawiają oficjalnego stanowiska Trybunału Konstytucyjnego.

 
 
 

Załączniki

Brak załączników do artykułu.

 
 
 

Komentarze

Brak komentarzy.