TKMichał Królikowski: "nie" dla likwidacji art. 212 kk

Art. 212 kk| depenalizacja| Europejska Konwencja o Ochronie Praw Człowieka i Podstawowych Wolności| Michał Królikowski| Ministerstwo Sprawiedliwości| penalizacja zniesławienia| Trybunał Konstytucyjny| Witold Kulesza| zniesławienie

włącz czytnik
Michał Królikowski:  "nie" dla likwidacji art. 212 kk

Pozostawienie tylko drogi cywilnej dla ochrony naruszonych dóbr osobistych wydaje się mechanizmem niewystarczającym, a do tego często długotrwałym oraz kosztownym. Takiej argumentacji używa Ministerstwo Sprawiedliwości w kolejnej odmowie depenalizacji przestępstwa zniesławienia.

Działający z upoważnienia ministra sprawiedliwości podsekretarz stanu Michał Królikowski udzielił odpowiedzi na list organizatorów kampanii społecznej „Wykreśl 212 k.k.” z 19 listopada 2013 r. w sprawie depenalizacji przestępstwa zniesławienia.
Przytaczamy obszerne fragmenty listu Michała Królikowskiego datowanego na 7 stycznia 2014 r. gdyż w swojej argumentacji odwołuje się on m. in. do orzecznictwa Trybunału Konstytucyjnego:

(...) przestępstwa z art. 212 k.k. są przestępstwami powszechnymi i może je popełnić każdy, również jeżeli chodzi o jego typ kwalifikowany. Zaś dobrem prawnym podlegającym powyższej ochronie prawnokarnej jest cześć każdego człowieka, nie tylko polityka, przedsiębiorcy czy też urzędnika, któremu na mocy art. 30 Konstytucji przysługuje „przyrodzona i niezbywalna godność", a jej ochrona prawna jest obowiązkiem państwa.

Zatem argument, że odpowiedzialność karna dotyka nie tylko dziennikarzy, ale i zwykłych obywateli, jest w związku z przyjętym zakresem podmiotowym odpowiedzialności za czyn z art. 212 k.k., w tym aspekcie niezrozumiały i nieprzekonywający.

Jednocześnie za tendencyjny należy uznać sposób interpretacji przytaczanej statystyki. Niezaprzeczalnym faktem jest, że od 2000 r. nastąpił wzrost liczby wydawanych wyroków skazujących, jednak praktycznie od roku 2006 r. nie jest on już tak drastyczny.

 

Dane w zakresie liczby osób skazanych z art. 212 k.k. przedstawiają się następująco:
-w 2005 r. -131 skazań z art. 212 § 1 k.k. oraz 24 z art. 212 § 2 k.k,
-  w 2006 r. -132 skazania z art. 212 § 1 k.k. oraz 44 z art. 212 § 2 k.k,
-  w 2007 r. -105 skazań z art. 212 § 1 k.k. oraz 28 z art. 212 § 2 k.k,
-  w 2008 r. -154 skazania z art. 212 § 1 k.k. oraz 39 z art. 212 § 2 k.k,
-  w 2009 r. -131 skazań z art. 212 § 1 k.k. oraz 33 z art. 212 §2 k.k,
-  w 201 Or. -143 skazań z art. 212 § 1 k.k. oraz 44 z art. 212 § 2 k.k,
-  w 2011 r.-180 skazań z art. 212 § 1 k.k. oraz 52 żart. 212 §2 k.k, -w2012r. -179 skazań z art. 212 §2 k.k. oraz 60 z art. 212 §2 k.k.

 

Poprzednia 1234 Następna

Państwo

Zawartość i treści prezentowane w serwisie Obserwator Konstytucyjny nie przedstawiają oficjalnego stanowiska Trybunału Konstytucyjnego.

 
 
 

Załączniki

Brak załączników do artykułu.

 
 
 

Komentarze

Brak komentarzy.