TKReforma'67 przyjęta

emerytury mundurowe| Ewa Kopacz| NSZZ "Solidarność"| reforma emerytalna| Sejm

włącz czytnik
Reforma'67 przyjęta

Sejm uchwalił 11 maja zmiany w systemie emerytalnym - podwyższający i zrównujący wiek emerytalny kobiet i mężczyzn został podwyższony i zrównany do 67 lat. Za głosowało 268 posłów, przeciwko było 185 i dwóch wstrzymało się od głosu. Okupująca okolice Sejmu grupa działaczy "Solidarności" zapowiedziała, że nie wypuści z budynku posłów, głosujących za przyjęciem tej ustawy. Wcześniej Marszałek Sejmu Ewa Kopacz nie zgodziła się na wpuszczenie delegacji związkowców do budynku Sejmu.

Głosowanie nad reformą emerytalną miało rozpocząć się w Sejmie o godzinie 9. Opóźniło się jednak przez kolejne przerwy, ogłaszane przez marszałek Kopacz na wnioski poszczególnych klubów parlamentarnych.

Ostatecznie po kilkudziesięciu minutach Sejm zdążył przegłosować wniosek opozycji o odrzucenie projektu zmian reformy emerytalnej. Za wnioskiem PiS i SP było 181 posłów, przeciw 268 i jeden poseł wstrzymał się od głosu.

Podczas, gdy w Sejmie posłowie głosowali nad kolejnymi poprawkami do rządowego projektu ustawy emerytalnej, członkowie NSZZ "Solidarność", którzy protestują na Wiejskiej, spalili portrety wszystkich ministrów w specjalnie przygotowanym palenisku, a także powiesili portret premiera Donalda Tuska na szubienicy. Wystawiono również trumnę, symbolizującą Ojczyznę.

Rządowy projekt zmian w systemie emerytalnym zrównuje i wydłuża wiek emerytalny kobiet i mężczyzn do 67 lat. Zakłada również możliwość przejścia na wcześniejszą, tzw. częściową emeryturę. Prawo do takiego świadczenia będą miały kobiety w wieku 62 lat z co najmniej 35-letnim stażem ubezpieczeniowym (obejmującym okresy składkowe i nieskładkowe) oraz mężczyźni, którzy ukończyli 65 lat i mają co najmniej 40 lat stażu ubezpieczeniowego. Częściowa emerytura stanowić będzie 50 proc. pełnej.

Zgodnie z projektem dotyczącym emerytur mundurowych funkcjonariusz mundurowy będzie nabywać uprawnienia emerytalne po 55. roku życia pod warunkiem, że przepracował 25 lat. Do tej pory nabycie praw emerytalnych służb mundurowych nie zależało od wieku, ale stażu pracy - wystarczyło 15 lat. Nowy system obejmuje osoby, które wstąpią do służby po wejściu w życie nowych przepisów, czyli na początku 2013 roku. W myśl projektu zachowany zostaje odrębny system tzw. zaopatrzeniowy. Oznacza to, że m.in. policjanci i żołnierze nie zostaną włączeni do powszechnego systemu emerytalnego, czyli do ZUS. Ich emerytury będą, tak jak dotychczas, wypłacane z budżetu państwa.

Ustawa przewiduje, że od 2013 r. wiek emerytalny będzie wzrastał o trzy miesiące każdego roku. Tym samym mężczyźni osiągną docelowy wiek emerytalny 67 lat w 2020 r., a kobiety - w 2040 r.

Państwo

Zawartość i treści prezentowane w serwisie Obserwator Konstytucyjny nie przedstawiają oficjalnego stanowiska Trybunału Konstytucyjnego.

 
 
 

Załączniki

Brak załączników do artykułu.

 
 
 

Komentarze

Brak komentarzy.