TKRosja: Duma Państwowa przygotowuje ustawę o nieuznawania orzeczeń sądów międzynarodowych

Duma Państwowa| ETPC| Federacja Rosyjska| Jedna Rosja| Krym| Międzynarodowy Trybunał Prawa Morza| Międzynarodowy Trybunał Sprawiedliwości| Paweł Petrenko| Rada Europy| Ukraina

włącz czytnik
Rosja: Duma Państwowa przygotowuje ustawę o nieuznawania orzeczeń sądów międzynarodowych

Deputowani z frakcji Jedna Rosja w Dumie Państwowej Federacji Rosyjskiej zapowiedzieli przygotowanie do przedłożenia Dumie projektu ustawy, która może doprowadzić do uznania za "bezprawne" wyroki sądów międzynarodowych w sprawach, które mogłyby dotyczyć Federacji Rosyjskiej [chodzić może o Europejski Trybunał Praw Człowieka, Międzynarodowy Trybunał Sprawiedliwości, Międzynarodowy Trybunał Prawa Morza jak i o różne sądy arbitrażowe, przed którymi albo już toczą się postępowania, albo też wkrótce pozwy przeciw Rosji znajdą się na ich wokandach - red. OK].

Wicepremier Krymu Rustam Temirgaliev już stwierdził, że inicjatywa pomoże w przypadku sporu o nieruchomości położone na półwyspie. W marcu 2013 roku podobny projekt został przedłożony przez deputowanych z Jednej Rosji: Michaiła Starshinova, Irshata Fahritdinova i członka Rady Federacji Tsybko Konstantyna. Ich projekt nie został jeszcze rozpatrzony.

Wcześniej ministerstwo sprawiedliwości Ukrainy poinformowało w Kijowie, że [minister sprawiedliwości] Paweł Petrenko przygotowuje szereg pozwów przeciwko Federacji Rosyjskiej, do złożenia zarówno w sądach ukraińskich jak i międzynarodowych. Pracuje nad tym grupa specjalistów i prawników międzynarodowych.

W marcu Europejski Trybunał Praw Człowieka zakazał Rosji użycia siły wojskowej na terytorium Ukrainy. Według Pawła Petrenki,  niewypełnienie tej decyzji przez Federację Rosyjską oznacza możliwość nałożenia sankcji na ten kraj i uzyskania odszkodowania od Federacji Rosyjskiej na rzecz Ukrainy.

"Mamy nadzieję, że Rosja jako członek Rady Europy wykona decyzje [sądów - red], w przeciwnym razie będzie to faktycznym sygnałem jednostronnego naruszenia przez ten kraj zasad członkostwa w Radzie Europy" - podkreślił szef Ministerstwa Sprawiedliwości Ukrainy.

Przypomnijmy, że 13 marca rząd ukraiński złożył w ETPC skargę na Federację Rosyjską o naruszenie art. 33 Europejskiej Konwencji Praw Człowieka. Jednocześnie zawnioskował, zgodnie z art. 39 Regulaminu Trybunału o tymczasowe zabezpieczenie, w tym przypadku o powstrzymanie się przez Rosję od użycia siły i od "zagrożenia życia i zdrowia ludności cywilnej znajdującej się na terytorium Ukrainy".

Przewodniczący 3 Wydziału [ETPC] zdecydował o zastosowaniu art. 39 Regulaminu ETPC i wezwał rządy obu krajów do powstrzymania się od podejmowania środków wojskowych, które mogłyby pociągnąć za sobą naruszenie praw gwarantowanych przez Konwencję, a w szczególności jej art. 2 (prawo do życia) i art. 3 (zakaz nieludzkiego i poniżającego traktowania).

Świat

Zawartość i treści prezentowane w serwisie Obserwator Konstytucyjny nie przedstawiają oficjalnego stanowiska Trybunału Konstytucyjnego.

 
 
 

Załączniki

Brak załączników do artykułu.

 
 
 

Komentarze

Brak komentarzy.