ŚwiatRosja: Komitet Praw Człowieka jest zaniepokojony…

antysemityzm| Borys Niemcow| dyskryminacja| islamofobia| Komiet Praw Człowieka| Krym| Międzynarodowy Pakt Praw Obywatelskich i Politycznych| profilowanie rasowe| rasizm| Sąd Konstytucyjny Federacji Rosyjskiej| Tatarzy Krymscy| Ukraina| Zaur Dadajew

włącz czytnik
Rosja: Komitet Praw Człowieka jest zaniepokojony…
Zatrzymanie prof. Wassiliewa na pl. Bołotnym, luty 2014. Foto: M. Kirosirow, Wikipedia Commons

Komitet Praw Człowieka – instytucja traktatowa, powołana do kontroli przestrzegania Międzynarodowego Paktu Praw Obywatelskich i Politycznych z 16 grudnia 1966 - opublikował 2 kwietnia siódmy okresowy raport o stanie praw człowieka w Federacji Rosyjskiej. Miażdżący dla prawodawstwa i praktyki rosyjskiego państwa dokument ilustruje niski poziom ochrony obywateli, wymienia liczne przypadki łamania podstawowych praw człowieka. Obserwator Konstytucyjny przedstawia fragmenty tego dokumentu:

Ukraina

Komitet jest zaniepokojony doniesieniami o poważnym pogwałceniu Paktu w regionie Donbasu Ukrainy przez siły, na które Państwo - Strona [Federacja Rosyjska] wydaje się mieć znaczny wpływ, … jest także zaniepokojony doniesieniami, że zarzuty o poważnych naruszeniach Paktu popełnione podczas konfliktu zbrojnego w regionie Osetii Południowej w Gruzji w 2008 roku nie zostały w pełni zbadane (art. 2).
Komitet, … zwraca się do Państwa-Strony w celu zapewnienia stosowania Porozumienia w odniesieniu do czynów popełnionych przez grupy zbrojne z samozwańczej "Donieckiej Republiki Ludowej", "Ługańskiej Republiki Ludowej" i „Osetii Południowej”.

Czeczenia

Komitet wyraża zaniepokojenie ograniczonym postępem w ściganiu poważnych przestępstw… i ciągłym naruszeniem praw człowieka, w tym bezprawnymi i pozasądowymi zabójstwami, porwaniami, torturami w tajnych więzieniach, popełnionymi przez funkcjonariuszy państwowych w czasie operacji bezpieczeństwa i walki z terroryzmem w Federalnym Obszarze Północnego Kaukazu, a także ciągłą praktyką zbiorowego karania krewnych i podejrzanych zwolenników rzekomych terrorystów, w tym niszczeniem ich domów i wysiedleniami z Czeczenii.

Rasizm i ksenofobia

Komitet wyraża zaniepokojenie
- przejawami islamofobii i antysemityzmu jak również innymi aktami rasistowskimi i ksenofobicznymi, w tym o podłożu rasowym, takimi jak ataki „patroli kozackich” na osoby niebędące pochodzenia słowiańskiego, w tym na imigrantów - pracowników z Azji Środkowej, Kaukazu, Afryki i osoby pochodzenia romskiego;

- obroną funkcjonowania grup ekstremistycznych, takich jak ultra-nacjonalistyczne, rasistowskie i neonazistowskich skinheadów;

- używaniem języka dyskryminującego wobec mniejszości narodowych, etnicznych, religijnych lub innych, i ksenofobicznej i rasistowskiej retoryki w dyskursie politycznym, w szczególności w trakcie kampanii wyborczych oraz w mediach.

Profilowanie rasowe

Komitet jest zaniepokojony doniesieniami o profilowaniu rasowym przez funkcjonariuszy organów ścigania względem Romów, osób pochodzących z Kaukazu, Azji Środkowej i Afryki, które wydają się być dotknięte nieproporcjonalnie częstymi kontrolami tożsamości, konfiskatą dokumentów tożsamości, wymuszaniem łapówek, molestowaniem, aresztowaniami, zatrzymaniami, przemocą fizyczną i werbalną.

Dyskryminacja ze względu na orientację seksualną i tożsamość płciową

Komitet jest zaniepokojony:
(a) doniesieniami o dyskryminacji, mowie nienawiści, przemocy wobec lesbijek, gejów, biseksualistów i transseksualistów (LGBT) oraz osób i działaczy [zwalczających] naruszenie ich praw do wolności słowa i zgromadzeń;

(b) brakiem wyraźnej ochrony przed dyskryminacją ze względu na orientację seksualną i tożsamość płciową w prawodawstwie antydyskryminacyjnym;

(c) nieprzestrzeganiem przepisów antydyskrymincyjnych

(d) dekretem podpisanym przez premiera Miedwiediewa 29 grudnia 2014, w którym dodano do listy schorzeń stanowiących przeciwwskazanie dla uzyskania prawa jazdy m. in. tożsamość transseksualną a także biseksualizm i transwestytyzm.

Poprzednia 1234 Następna

Świat

Zawartość i treści prezentowane w serwisie Obserwator Konstytucyjny nie przedstawiają oficjalnego stanowiska Trybunału Konstytucyjnego.

 
 
 

Załączniki

Brak załączników do artykułu.

 
 
 

Komentarze

Brak komentarzy.