TKUkraina: Sąd Konstytucyjny zerwał współpracę z Sądem Konstytucyjnym Federacji Rosyjskiej

aneksja Krymu| integralność terytorialna| Karta Narodów Zjednoczonych| Krym| ONZ| Sąd Konstytucyjny Federacji Rosyjskiej| Sąd Konstytucyjny Ukrainy| Sewastopol| Ukraina| Zgromadzenie Ogólne ONZ| Zgromadzenie Parlamentarne RE

włącz czytnik
Ukraina: Sąd Konstytucyjny zerwał współpracę z Sądem Konstytucyjnym Federacji Rosyjskiej
Karta do głosowania w referendum na Krymie. Foto: Wikimedia Commons

17 kwietnia Sąd Konstytucyjny Ukrainy podjął decyzję o wypowiedzeniu Memorandum o współpracy z Sądem Konstytucyjnym Federacji Rosyjskiej, podpisanego w 2010 roku. Memorandum miało na celu utrzymanie relacji „między sądami [dla] dalszego kompleksowego rozwoju wzajemnie korzystnych stosunków rosyjsko-ukraińskich, [dla rozwoju] praworządności, praw człowieka i podstawowych wolności, wzajemnego szacunku, zaufania i współpracy”.

Główną przyczyną decyzji SKU jest rozstrzygnięcie Sądu Konstytucyjnego Federacji Rosyjskiej z 19 marca 2014, który badając konstytucyjność „umowy międzynarodowej Federacji Rosyjskiej i Republiki Krymu o przyjęciu Republiki Krymu w [skład] Federacji Rosyjskiej i powstawaniu nowych podmiotów Federacji Rosyjskiej w związku z wnioskiem prezydenta Federacji Rosyjskiej” zaakceptował ten fakt „uznając w ten sposób międzynarodową osobowość jednostki terytorialnej Ukrainy”.

SKU stwierdza, że Sąd Konstytucyjny FR naruszył również „zasady i przepisy Memorandum w sprawie dalszego rozwoju kompleksowych wzajemnie korzystnych stosunków rosyjsko-ukraińskie, rządów prawa i podstawowych praw człowieka i wolności, wzajemnego szacunku, zaufania i współpracy” .

Uzasadniając swoją decyzję o zerwaniu współpracy z Rosjanami Sąd Konstytucyjny Ukrainy przypomina swój wyrok z 14 marca, nieuznający legalności referendum na Krymie. Ukraińscy sędziowie podkreślili, że ani Autonomiczna republika Krymu, ani miasto Sewastopol nie są podmiotami prawa międzynarodowego zatem nie mogą być stronami umów międzynarodowych: „ Jest to sprzeczne z Konstytucją Ukrainy, a także z podstawowymi normami i zasadami prawa międzynarodowego zawartymi w Karcie Narodów Zjednoczonych z 1945 roku, Karcie Rady Europy z 1949 r., deklaracji w sprawie zasad prawa międzynarodowego dotyczących przyjaznych stosunków i współpracy między państwami zgodnie z Kartą Narodów Zjednoczonych z dnia 24 października 1970 i Aktem Końcowym Konferencji Bezpieczeństwa i Współpracy w Europie w 1975 roku.”

SKU zauważa dalej, że „Potwierdziła to rezolucja  Zgromadzenia Ogólnego ONZ  o integralności terytorialnej Ukrainy z dnia 27 marca 2014 № 68/262, która stwierdza, że referendum, które odbędzie się w Autonomicznej Republice Krym i Sewastopol, jest nieważne i nie może być podstawą do jakichkolwiek zmian w statusie Autonomicznej Republiki Krym i miasta Sewastopol. Także Zgromadzenie Parlamentarne Rady Europy przyjęło 9 kwietnia rezolucję <<Ostatnie wydarzenia na Ukrainie: zagrożenie dla funkcjonowania instytucji demokratycznych >>, która wskazuje, że referendum jest niezgodne z konstytucją, a jego wyniki i nielegalna aneksja Krymu przez Federację Rosyjską nie mają mocy prawnej i nie są uznawane przez Radę Europy”.

Poprzednia 12 Następna

Świat

Zawartość i treści prezentowane w serwisie Obserwator Konstytucyjny nie przedstawiają oficjalnego stanowiska Trybunału Konstytucyjnego.

 
 
 

Załączniki

Brak załączników do artykułu.

 
 
 

Komentarze

Brak komentarzy.