PaństwoEwa Łętowska: za co skazany został Antykomor.pl?

Antykomor.pl| Ewa Łętowska| Prezydent| Robert Frycz| Trybunał Konstytucyjny

włącz czytnik

Te przepisy powinny być ujednolicone?

Nie ujednolicone, nie takie same, tylko jakoś zharmonizowane. Żeby w tym był jakiś ład. Karnicy nie dostrzegają tego, a ktoś powinien zrobić z tym porządek. Zarzut niekonstytucyjności artykułu 135 nie jest związany z samym faktem penalizacji zniewagi prezydenta, ale z faktem nieuzasadnionego korzystania z podwyższonego poziomu ochrony przed krytyką, przez wprowadzenie kwalifikowanej postaci zniewagi, opatrzonej nieproporcjonalną sankcją, jaką jest wyłącznie kara pozbawienia wolności do lat trzech. Intensywność tej sankcji rzutuje na proporcjonalność wkroczenia w prawo do wypowiedzi, co moim zdaniem Trybunał powinien wziąć pod uwagę w swoim orzeczeniu.

Ale Trybunał Konstytucyjny w wyroku z 6 lipca 2011 roku orzekł, że art. 135 par. 2 kodeksu karnego, przewidujący karę do trzech lat więzienia za publiczne znieważenie prezydenta RP, jest zgodny z ustawą zasadniczą. TK podkreślił, że prezydentowi "należny jest szczególny szacunek i cześć", a jego znieważenie jest zarazem "znieważeniem samej Rzeczypospolitej". Zdaniem Trybunału karalność takiego znieważenia nie ogranicza prawa do krytyki.

Państwo

Zawartość i treści prezentowane w serwisie Obserwator Konstytucyjny nie przedstawiają oficjalnego stanowiska Trybunału Konstytucyjnego.

 
 
 

Załączniki

Brak załączników do artykułu.

 
 
 

Komentarze

Brak komentarzy.