PaństwoHFPC: przeludnienie wciąż problemem polskiego więziennictwa

ETPC| HFPC| Komitet Ministrów Rady Europy| przeludnienie więzień| Stowarzyszenie Interwencji Prawnej| Służba Więzienna| zakaz stosowania tortur

włącz czytnik
HFPC: przeludnienie wciąż problemem polskiego więziennictwa

Helsińska Fundacja Praw Człowieka wspólnie ze Stowarzyszeniem Interwencji Prawnej wystąpiła do Komitetu Ministrów Rady Europy w związku z niewykonaniem przez polskie władze wyroków Europejskiego Trybunału Praw Człowieka w sprawach dotyczących przeludnienia w polskich więzieniach.

ETPC w 2009 r. wydał wyroki w sprawach polskich więźniów: Orchowski przeciwko Polsce oraz Sikorski przeciwko Polskie. Trybunał uznał, że w tych sprawach doszło do naruszenia zakazu stosowania tortur (art. 3 Europejskiej Konwencji Praw Człowieka), którego przyczyną było przeludnienie w celach, w których przebywali skarżący. Trybunał zwrócił również uwagę na systemowy charakter tego problemu.

„Wydanie tych wyroków, ze względu na ich precedensowy charakter, powinno skutkować wprowadzeniem rozwiązań pozwalających na zmniejszenie i ostateczne wyeliminowanie przyczyn problemu przeludnienia w polskich zakładach karnych” – mówi Katarzyna Wiśniewska, prawniczka HFPC.

Z obecnie obowiązujących regulacji prawnych wynika, że minimalna powierzchnia przewidziana dla jednego więźnia w Polsce wynosi 3 m². Warto podkreślić, że standard 3 m² ustanowiony przez prawo polskie jest jednym z najniższych w porównaniu do innych krajów europejskich: Austria przewiduje 6 m², Belgia 9 m², Bośnia i Hercegowina 4 m², Cypr 9,5 m², Finlandia 7 m², Grecja 10 m², Portugalia 7 m², Turcja 8-9 m².

Europejski Komitet ds. Zapobiegania Torturom oraz Nieludzkiemu lub Poniżającemu Traktowaniu albo Karaniu w czterech kolejnych raportach dotyczących Polski wskazał, że władze Polski muszą przeprowadzić zdecydowane działania, by zmniejszyć współczynnik przeludnienia, w celu zapewnienia co najmniej 4 m² powierzchni mieszkalnej na więźnia.

Zgodnie z informacjami opublikowanymi na stronie Służby Więziennej według stanu z 17 maja 2013 r. w jednostkach penitencjarnych ogółem przebywało 86 612 osób osadzonych. Średnie zaludnienie zakładów karnych i aresztów śledczych w skali kraju wyniosło 98,1%. Wśród nich są oddziały, w których współczynnik ten wynosi powyżej 110 %. Podstawą tych statystyk jest obowiązująca w Polsce, niezgodna ze standardami CPT, norma 3 m².

„Problem przeludnienia wiąże się z częstotliwością stosowania kary pozbawienia wolności” mówi Katarzyna Wiśniewska, prawniczka HFPC. „Konieczne jest więc przeprowadzenie weryfikacji regulacji prawnych, rzadsze stosowanie tymczasowego aresztowania oraz częstsze stosowanie przewidzianych przez prawo środków nieizolacyjnych” – dodaje Katarzyna Wiśniewska.

Poprzednia 12 Następna

Państwo

Zawartość i treści prezentowane w serwisie Obserwator Konstytucyjny nie przedstawiają oficjalnego stanowiska Trybunału Konstytucyjnego.

 
 
 

Załączniki

Brak załączników do artykułu.

 
 
 

Komentarze

Brak komentarzy.