TKRPO: niech TK oceni, czy kąpiel więźnia raz w tygodniu jest w porządku

areszt śledczy| Irena Lipowicz| Kodeks karny wykonawczy| RPO| Trybunał Konstytucyjny| tymczasowe aresztowanie| zakład karny

włącz czytnik
RPO: niech TK oceni, czy kąpiel więźnia raz w tygodniu jest w porządku

Rzecznik praw obywatelskich zamierza wystąpić do Trybunału Konstytucyjnego o ocenę przepisów, na podstawie których skazanym i tymczasowo aresztowanym kąpiel przysługuje tylko raz w tygodniu. Zdaniem RPO narusza to konstytucyjne prawa tych osób.

Rzecznik przygotowuje wniosek do TK, ponieważ odpowiedź na swoje wystąpienie sprzed  ponad dwóch lat w tej sprawie do ministra sprawiedliwości uważa za niesatysfakcjonuącą. Rzecznik postulowała w nim zapewnienie osadzonym mężczyznom prawo do kąpieli co najmniej dwa razy w tygodniu, na co resort odpowiedział, że „ sprawa ta pozostaje w zainteresowaniu Ministerstwa Sprawiedliwości”.
Prof. Irena Lipowicz podkreślała w swoim wystąpieniu z grudnia 2011 roku, że do jej biura wpływają wnioski mężczyzn pozbawionych wolności, którzy wskazują na problemy w utrzymaniu higieny osobistej w zakładach karnych i aresztach śledczych. Zaznaczali oni, że ciepła kąpiel raz w tygodniu jest niewystarczająca oraz stanowi poważne utrudnienie w utrzymaniu czystości i schludnego wyglądu. Skarżyli  się też, że kąpiel jest za krótka - trwa tylko 5 minut.

RPO przypomniała ministrowi, że zgodnie z Kodeksem karnym wykonawczym skazany ma prawo do warunków higieny odpowiednich ze względu na zachowanie zdrowia. - Zapis ten doprecyzowano w rozporządzeniu Ministra Sprawiedliwości z 2003 r., które stanowi, że skazany oraz aresztowany korzysta co najmniej raz w tygodniu z ciepłej kąpieli. zęstsze kąpiele przysługują tylko niektórym grupom osadzonych np. zatrudnionym przy pracach brudzących, chorym czy też skazanym kobietom - pisała Lipowicz.

RPO stwierdziła wtedy, że istnieje potrzeba zapewnienia mężczyznom pozbawionym wolności możliwości częstszego korzystania z kąpieli. Według niej przepisy umożliwiają to, ale oczekiwane przez nią rozwiązania może przynieść tylko zmiana ministerialnego rozporządzenia.

Ministerstwo nie podjęło dotąd żadnych działań w tej sprawie. Dlatego rzecznik poruszyła ten problem ponownie w swojej korespondencji z resortem na temat jego odpowiedzi na wnioski zawarte w "Raporcie Rzecznika Praw Obywatelskich z działalności w Polsce Krajowego Mechanizmu Prewencji w roku 2012". 

I przy okazji poinformowała resort sprawiedliwości o przygotowywanym wniosku do Trybunału Konstytucyjnego.
Lex.pl

Trybunał Konstytucyjny

Zawartość i treści prezentowane w serwisie Obserwator Konstytucyjny nie przedstawiają oficjalnego stanowiska Trybunału Konstytucyjnego.

 
 
 

Załączniki

Brak załączników do artykułu.

 
 
 

Komentarze

Brak komentarzy.