PaństwoNa wokandzie wyroki "polskie" w ETPC

Art. 212 kk| ETPC| Europejska konwencja Praw Człowieka| prawo do wolności| przewlekłość postępowania sądowego| swoboda wypowiedzi| Szymon Janczarek| tymczasowe aresztowanie

włącz czytnik

Do odmiennej konkluzji Trybunał doszedł w innym wyroku, wydanym w tym samym dniu i również dotyczącym skazania na karę grzywny za przestępstwa pomówienia za pomocą środków masowego przekazu, w sprawie Marian Maciejewski przeciwko Polsce. Także ta sprawa dotyczyła wypowiedzi dziennikarskiej – artykułów opublikowanych w dodatku do Gazety Wyborczej – Gazeta Dolnośląska. Skarżący wskazywał w nich na rzekome liczne nieprawidłowości w śledztwie prowadzonym przez jednego z prokuratorów, jak również posłużył się sformułowaniami „złodzieje w wymiarze sprawiedliwości” oraz „mafijny układ prokuratorsko-sędziowski”, używając ich pod adresem pracowników Sądu Okręgowego we Wrocławiu oraz Sądu Rejonowego Wrocław – Krzyki, w kontekście rzekomej kradzieży trofeów myśliwskich z biura komornika znajdującego się w siedzibie sądu.

Fakt ingerencji w dobro chronione Konwencją oraz to, że była ona przewidziana prawem krajowym, jak również służyła realizacji prawnie uzasadnionego celu (ochrona autorytetu wymiaru sprawiedliwości oraz dobrego imienia osób trzecich), nie był kwestią sporną. Tym razem jednak Trybunał stwierdził, że ingerencja w postaci skazania skarżącego na karę grzywny nie była konieczna w społeczeństwie demokratycznym. ETPC podkreślił, iż zdarzenia opisane przez skarżącego nie były kwestionowane przez strony, a przytoczone fakty wskazują na nieprawidłowości w funkcjonowaniu wymiaru sprawiedliwości. Tego typu tematyka stanowi przedmiot publicznego zainteresowania i powinna być podejmowana, np. przez dziennikarzy. W zakresie zwrotu „złodzieje w wymiarze sprawiedliwości” Trybunał skrytykował zbyt dosłowną interpretację tej wypowiedzi. Jeśli chodzi o sformułowanie „mafijny układ prokuratorsko-sędziowski”, Trybunał zaakceptował stanowisko skarżącego co do tego, że była to opinia, która – w odróżnieniu od wypowiedzi o faktach – nie wymaga dowodu prawdy.

Państwo

Zawartość i treści prezentowane w serwisie Obserwator Konstytucyjny nie przedstawiają oficjalnego stanowiska Trybunału Konstytucyjnego.

 
 
 

Załączniki

Brak załączników do artykułu.

 
 
 

Komentarze

Brak komentarzy.