TKAndrzej Rzepliński - życiorys

włącz czytnik

Jesienią 1991 r. prowadził wykłady na temat praw człowieka w DePaul University w Chicago oraz w Saint Louis University a jesienią 1995 r. w Boston University. Od 1991 r. prowadzi, jako ekspert Rady Europy oraz OBWE, wykłady w krajach nowych demokracji (Albania, Armenia, Azerbejdżan, Bułgaria, Estonia, Kazachstan, Mołdawia, Rosja, Ukraina) dla sędziów, policjantów oraz działaczy organizacji pozarządowych. W latach 1987-1992 wykładał przedmiot „Państwo i społeczeństwo polskie po II wojnie światowej” w Letnim Uniwersytecie Kultury Polskiej dla Polonii i Emigracji organizowanym przez Polski Instytut Kultury Chrześcijańskiej w Rzymie. W latach 1990-2004 prowadził wykłady na temat praw człowieka w Letnim Międzynarodowym Uniwersytecie organizowanym przez Helsińską Fundację Praw Człowieka. W 2013 r. wygłosił kilka wykładów na Wydziale Prawa Uniwersytetu Lwowskiego na temat zasad rządzących sądownictwem w państwie prawnym.

Na Uniwersytecie Warszawskim wykłada obecnie następujące przedmioty: „Prawa człowieka” (od 1990) oraz „Dangerous criminals” (od 2013) oraz „Zarządzanie ryzykiem w instytucjach publicznych oraz komercyjnych: aspekty prawne” (od 2013). Prowadzi także seminarium magisterskie z zakresu praw człowieka, zbrodni państwa oraz polityki kryminalnej. Od 1988 r. do 1991 r. prowadził zajęcia zlecone z procedury karnej na Wydziale Prawa Kanonicznego ATK w Warszawie. W roku 1992 prowadził wykład z praw człowieka dla studentów Wyższej Szkoły Pedagogiki Specjalnej w Warszawie. Od 1995 r. do 1998 r. prowadził wykład „Granice władzy państwowej” w Instytucie Socjologii UW.

W latach 1978-2005 pod kierunkiem Andrzeja Rzeplińskiego obronionych zostało 18 prac magisterskich na Wydziale Prawa i Administracji UW oraz 161 prac w IPSiR UW. Wypromował dwóch doktorów nauk prawnych. Pod jego kierunkiem przygotowywane jest obecnie pięć prac doktorskich.

W latach 1978-1986 był opiekunem Koła Naukowego Penitencjarnego studentów IPSiR UW oraz opiekunem naukowym ogólnopolskich obozów naukowych penitencjarnych studentów członków Naukowych Kół Penitencjarnych.

Trybunał Konstytucyjny

Zawartość i treści prezentowane w serwisie Obserwator Konstytucyjny nie przedstawiają oficjalnego stanowiska Trybunału Konstytucyjnego.

 
 
 

Artykuły powiązane

Brak art. powiąznych.

 
 
 

Załączniki

Brak załączników do artykułu.

 
 
 

Komentarze

Brak komentarzy.