PaństwoPolska ociąga się z wykonywaniem wyroków ze Strasburga

Alicja Tysiąc| Andrzej Zwara| ETPC| Europejska konwencja Praw Człowieka| Justyna Metelska| Mikołaj Pietrzak| Naczelna Rada Adwokacka| prawo do rzetelnego procesu| wykonywanie wyroków| wyroki ETPC

włącz czytnik
Polska ociąga się z wykonywaniem wyroków ze Strasburga

Polska należy do niechlubnej czołówki państw przegrywających w strasburskim trybunale. Jednocześnie nasze państwo jest krytykowane za opieszałość lub wręcz niechęć do wykonywania tych wyroków. Naczelna Rada Adwokacka przygotowała raport w tej sprawie.

Jak informuje adwokat Justyna Metelska z Komisji Praw Człowieka NRA, w 2010 roku w Europejskim Trybunale Praw Człowieka zapadło 108 wyroków przeciwko Polsce, w 2011 – 72, a w 2012 – 74. W tej negatywnej konkurencji jesteśmy w pierwszej szóstce państw na 48 należących do Rady Europy, obok Rosji, Ukrainy, Turcji, Rumunii i Bułgarii.

- Mija właśnie 20 lat od ratyfikacji przez Polskę Europejskiej Konwencji Praw Człowieka, a więc jest dobry moment do przyjrzenia się, jak stosujemy jej zasady, a także czy i w jakim tempie wykonujemy wyroki europejskiego trybunału. A przecież przystępując do tego systemu nasze państwo zgodziło się na przestrzeganie obowiązujących w Radzie Europy zasad, w tym także do uznawania i wykonywania wyroków Europejskiego Trybunału Praw Człowieka – mówi Andrzej Zwara, prezes Naczelnej Rady Adwokackiej.
Z przygotowanego przez adwokatów raportu, który został skierowany do Sekretariatu Generalnego Rady Europy wynika, że nie jest z tym dobrze. Jak podkreślają autorzy, dotyczy to szczególnie wyroków, w których obok przyznania racji konkretnej osobie, Trybunał przedstawił polskiemu rządowi swoje uwagi natury generalnej, dotyczące rozwiązania problemu leżącego u źródła sprawy.

A jak mówi adwokat Mikołaj Pietrzak, przewodniczący Komisji Praw Człowieka NRA, nie są to sprawy nowe. – Polskie władze znają te problemy, w większości przypadków było nawet wiele wyroków w podobnych sprawach, co skłaniało Trybunał do formułowania pod adresem polskich władz postulatów rozwiązania danego problemu w sposób generalny – mówi.

Jeden z najważniejszych takich problemów, którym ETPC zajmował się wielokrotnie, to przewlekłość postępowań sądowych. Adwokaci przyznają w swoim raporcie, że jest w tym zakresie pewna poprawa i polski rząd podejmuje pewne starania, by sytuację poprawić. – Ale niedostateczne, a więc należy się spodziewać, że do Strasburga będą trafiać kolejne tego typu skargi – twierdzi adw. Metelska.

Poprzednia 123 Następna

Państwo

Zawartość i treści prezentowane w serwisie Obserwator Konstytucyjny nie przedstawiają oficjalnego stanowiska Trybunału Konstytucyjnego.

 
 
 

Załączniki

Brak załączników do artykułu.

 
 
 

Komentarze

Brak komentarzy.