TKUstawa o Trybunale – w Sejmie

Krzysztof Hubert Łaszkiewicz| pierwsze czytanie| Prezydent RP| Sejm| Trybunał Konstytucyjny| ustawa o Trybunale Konstytucyjnym

włącz czytnik
Ustawa o Trybunale – w Sejmie

Na pierwszym powakacyjnym posiedzeniu Sejmu sekretarz stanu w Kancelarii Prezydenta RP Krzysztof Hubert Łaszkiewicz przedstawi prezydencki projekt ustawy o Trybunale Konstytucyjnym, który wpłynął do laski marszałkowskiej w lipcu.

Prezydent Bronisław Komorowski w uzasadnieniu do projektu pisze:

„Charakter i zakres proponowanych nowych lub istotnie zmodyfikowanych rozwiązań, a także ich wielość, w stosunku do obecnie obowiązującej ustawy o Trybunale Konstytucyjnym, przesądzają o potrzebie uchwalenia n o w e j  u s t a w y  tj. uregulowania całości problematyki organizacji oraz funkcjonowania Trybunału, a także postępowania przed Trybunałem w nowym, spójnym koncepcyjnie i czytelnym konstrukcyjnie akcie normatywnym. Należy zauważyć, że ustawa z dnia 1 sierpnia 1997 r. o Trybunale Konstytucyjnym uchwalana była w szczególnych okolicznościach, niemal bezpośrednio przed wejściem w życie nowej Konstytucji (17 października 1997 r.), przede wszystkim ze względu na wymagające pilnej implementacji nowe konstytucyjne regulacje ustroju Trybunału (skład 15 sędziów o wydłużonej kadencji, unormowanie podstawowych elementów statusu sędziego konstytucyjnego) oraz jego kognicji (skarga konstytucyjna, wnioski podmiotów o legitymacji specjalnej, szczegółowe określenie kompetencji orzeczniczych TK). Nowe elementy regulacji zostały w znacznej mierze dodane i ”nałożone” do już istniejących, zaś przyjęta metoda legislacji nie do końca spełniła wymagania co do spójności i kompletności ustawy. To z kolei jest wyraźnie dostrzegalne po upływie 15 lat funkcjonowania ustawy o Trybunale Konstytucyjnym.  Nadto, ustawa o TK była w ciągu minionych lat ośmiokrotnie nowelizowana, przeto rozważanie ewentualności kolejnej nowelizacji, przy tak znacznym zakresie proponowanych zmian, nie może być uznane za racjonalne, sprzyjające spójności, klarownej ekspozycji koncepcji i systematyki regulacji oraz czytelności prawa.”

Cały projekt wraz z uzasadnieniem można przeczytać na internetowej stronie Sejmu.

Trybunał Konstytucyjny

Zawartość i treści prezentowane w serwisie Obserwator Konstytucyjny nie przedstawiają oficjalnego stanowiska Trybunału Konstytucyjnego.

 
 
 

Załączniki

Brak załączników do artykułu.

 
 
 

Komentarze

Brak komentarzy.