TKRaport na temat praktyk przyznawania ochrony imigrantom w 14 krajach europejskich

azyl| ECRE| imigranci| Karolina Rusiłowicz| pakiet azylowy| polityka azylowa| środki odwoławcze

włącz czytnik
Raport na temat praktyk przyznawania ochrony imigrantom w 14 krajach europejskich

Organizacja ECRE (European Council on Refugees and Exiles), zrzeszająca organizacje pozarządowe działające na rzecz uchodźców, opublikowała raport dotyczący praktyk w zakresie przyjmowania imigrantów i przyznawania im ochrony międzynarodowej w 14 krajach UE. W ramach projektu Helsińska Fundacja Praw Człowieka przygotowała raport krajowy na temat Polski.

Raport ukazuje, że pomimo 12 lat harmonizowania narodowych polityk azylowych oraz przyjęcia przez Unię Europejską pakietu azylowego w czerwcu 2013 r. wciąż występują ogromne różnice pomiędzy 14 badanymi państwami członkowskimi UE w zakresie kwestii proceduralnych, gwarancji dla poszukujących ochrony, dostępu do zakwaterowania oraz zatrudnienia, a także zasad umieszczania w ośrodkach zamkniętych.

W raporcie wskazano, między innymi, że biorąc pod uwagę złożoność prawną procedur azylowych w Europie, kluczowe jest zapewnienie cudzoziemcom dostępu do bezpłatnej pomocy prawnej w ramach procedury azylowej. Jednak dostęp do bezpłatnej pomocy prawnej i pełnomocników w 14 państwach opisanych w raporcie ciągle się zmniejsza.

Ponadto, w niektórych państwach UE, w tym w Polsce i Wielkiej Brytanii, prawo osoby ubiegającej się o przyznanie pomocy międzynarodowej do złożenia odwołania od decyzji odmownej,  w praktyce nie jest egzekwowane, ponieważ przepisy nie przewidują „rozsądnego” czasu na przygotowanie skargi.

„Jeżeli chodzi skuteczność środków odwoławczych Polska jest jednym z krajów które w raporcie wypadły najgorzej. W Polsce, cudzoziemcy, którym odmówiono przyznania statusu uchodźcy lub innej formy pomocy uzupełniające praktycznie nie mają możliwości odwołania się od decyzji sądu. HFPC wiele razy wnosiła o zmianę regulacji w tym zakresie” – mówi Karolina Rusiłowicz, prawniczka HFPC.

Konieczność implementacji do prawa krajowego przyjętych przez UE w czerwcu 2013 r. nowych aktów prawnych dotyczących procedur przyznawania ochrony międzynarodowej, stwarza państwom okazję, aby przyjrzeć się tym niedostatkom i wprowadzić wyższe standardy ochrony. Organizacje członkowskie ECRE ,w  tym HFPC, będą kontynuować monitoring implementacji poprzez stronę internetową www.asylumeurope.org
HFPC

Państwo

Zawartość i treści prezentowane w serwisie Obserwator Konstytucyjny nie przedstawiają oficjalnego stanowiska Trybunału Konstytucyjnego.

 
 
 

Załączniki

Brak załączników do artykułu.

 
 
 

Komentarze

Brak komentarzy.