DebatySzukając partnerów w pozarządówce

budżet obywatelski| jednostki samorządu terytorialnego| Komisja Dialogu Obywatelskiego| NGO| urząd miasta| Łódź| Łódzkie Centrum Obywatelskie

włącz czytnik

Kluczowe jest również wprowadzenie przejrzystych zasad dialogu (na przykład regulaminu konsultacji). Organizacje angażujące się we współpracę muszą wiedzieć, że biorąc udział w konsultacjach, będą miały ułatwiony dostęp do informacji, wystarczający czas na zgłoszenie uwag, otrzymają informację zwrotną. To podstawa do budowania odpowiedniego klimatu współpracy i zaufania pomiędzy NGO-sami a JST.

Konieczna jest również otwartość administracji na przekazywanie nowych zadań organizacjom. W sferach, w których istnieje społeczny potencjał oraz organizacje zdolne do realizacji zadań gminy, powinno następować naturalne ich oddawanie w ręce trzeciego sektora (w myśl zasady pomocniczości).

Nie bez znaczenia jest również rozwój systemu wsparcia dla NGO-sów i zagwarantowanie w budżecie środków na działania edukacyjno-szkoleniowo-doradcze dla przedstawicieli trzeciego sektora, a także tworzenie przestrzeni dla społecznej aktywności (na przykład poprzez udostępnianie sal na spotkania, przyjazną politykę lokalową).

Warto również, by cały system współpracy był spinany w urzędzie przez oddzielną komórkę, odpowiadającą za współpracę z sektorem. To może pozwolić na dobrą koordynację działań i wprowadzanie spójnego standardu współpracy z organizacjami w różnych wydziałach.

Niezbędne jest ciągłe pielęgnowanie partnerskiej współpracy z NGO-sami. Tylko bowiem w oparciu o poszanowanie suwerenności organizacji, pełną jawność podejmowanych decyzji i wzajemny szacunek da się rozwijać partnerskie relacje. Warto o tym pamiętać, bo nawet drobne błędy w kulturze współpracy mogą później rzutować na poziom zaufania do urzędu i jakość kooperacji.

*Autor jest pełnomocnikiem prezydenta Miasta Łodzi ds. współpracy z organizacjami pozarządowymi.
Instytut Obywatelski

Poprzednia 3456 Następna

Debaty

Zawartość i treści prezentowane w serwisie Obserwator Konstytucyjny nie przedstawiają oficjalnego stanowiska Trybunału Konstytucyjnego.

 
 
 

Załączniki

Brak załączników do artykułu.

 
 
 

Komentarze

Brak komentarzy.