DebatySzukając partnerów w pozarządówce

budżet obywatelski| jednostki samorządu terytorialnego| Komisja Dialogu Obywatelskiego| NGO| urząd miasta| Łódź| Łódzkie Centrum Obywatelskie

włącz czytnik

Również rozliczenia na linii operator–NGO mogą być znacznie łatwiejsze niż w sytuacji, gdy głównym dystrybutorem środków jest urząd (operator może zastosować uproszczony formularz ofert, umów, sprawozdań). Obecnie zastanawiamy się, jaki zaprojektować model, by był on w pełni zgodny z prawem, a przede wszystkim, co zrobić, by ułatwić proces naboru i rozliczenia zadań, a nie go skomplikować. Wypracowane koncepcje regrantingu i Centrum Obywatelskiego chcemy dalej konsultować z NGO-sami i Łódzką Radą Działalności Pożytku Publicznego, tak by finalny produkt był jak najbardziej dopasowany do realnych potrzeb sektora.

Pracę nad rozwiązaniami dla Centrum Obywatelskiego i Regrantingu podjęliśmy w ramach projektu „Model Współpracy Miasto–NGO” – kolejnego projektu koordynowanego przez Centrum OPUS, do udziału w którym Miasto zostało zaproszone w roli partnera. Dzięki temu udało się „ściągnąć” do miasta środki zewnętrzne na dodatkowe działania, które mają wzmocnić rozwój systemu współpracy, a które trudno byłoby zagwarantować w budżecie miasta.

W ramach projektu odbyło się już między innymi Łódzkie Forum Inicjatyw Pozarządowych – pierwsze od lat święto pozarządówki. Podczas tego trzydniowego wydarzenia zorganizowano debaty, dyskusje na temat bieżących i istotnych dla sektora spraw (na przykład współpraca z biznesem, udział organizacji w kształtowania polityki miasta, rzecznictwo w trzecim sektorze, budowanie porozumień między organizacjami), a także zaprezentowano dorobek NGO-sów mieszkańcom Łodzi. Forum zwieńczył Festiwal Zaangażowanych Łodzian, na którym zaprezentowało się ponad 60 łódzkich organizacji. Był to czas na wyjście do ludzi i pokazanie im, jak działa sektor pozarządowy i co ma do zaoferowania obywatelom.

Jednym z głównych działań w ramach projektu „Model Współpracy” jest badanie jakości współpracy samorządu z NGO-sami, by uczynić ją bardziej efektywną. Dotychczas przeprowadzono sześć moderowanych dyskusji przy różnych wydziałach urzędu miasta. Pracowaliśmy na bazie tak zwanego Lokalnego Indeksu Jakości Współpracy – narzędzia, za którego pomocą dowiadywaliśmy się bezpośrednio od organizacji, co we współpracy miasta z organizacjami sprawdza się dobrze, co należy poprawić, a co zupełnie zmienić. Po pierwszej serii spotkań (drugą planujemy na zakończenie projektu) uzyskaliśmy między innymi głosy, że warto wprowadzić czytelne zasady podziału środków finansowych we wszystkich konkursach dotacyjnych, opracować poradnik dla grantobiorców czy ulepszyć kryteria przyznawania lokali dla NGO-sów. Teraz zastanawiamy się, jakie działania podjąć, by rozwiązać zgłoszone problemy. Raport przedstawimy Radzie Działalności Pożytku Publicznego i rozważymy konieczne kroki.

Debaty

Zawartość i treści prezentowane w serwisie Obserwator Konstytucyjny nie przedstawiają oficjalnego stanowiska Trybunału Konstytucyjnego.

 
 
 

Załączniki

Brak załączników do artykułu.

 
 
 

Komentarze

Brak komentarzy.