DebatySzukając partnerów w pozarządówce

budżet obywatelski| jednostki samorządu terytorialnego| Komisja Dialogu Obywatelskiego| NGO| urząd miasta| Łódź| Łódzkie Centrum Obywatelskie

włącz czytnik

Powyższe doświadczenia pokazują, że współpraca z sektorem pozarządowym w Łodzi w wielu miejscach wchodzi w nowe obszary. To z jednej strony oznacza rozwój, ale z drugiej – konieczność ciągłej pracy i ulepszenia stosowanych metod. Wiele narzędzi współpracy, takich jak KDO czy konsultacje aktów prawnych, to mechanizmy, których wciąż się uczymy i przy których wdrażaniu nie unikamy błędów. Dodatkowo duża liczba konsultowanych zagadnień już teraz powoduje na przykład problem braku frekwencji na spotkaniach. Organizacje mają przecież ograniczone zasoby czasowe i wiele codziennych obowiązków, dlatego często nie mogą sobie pozwolić na udział w konsultacjach. To wymusza konieczność odpowiedniego doboru metod pracy, potrzebę organizacji procesu tak, by zapewnić jak największy udział zainteresowanych. Stałym elementem prowadzenia współpracy musi być ewaluacja działań, wyciąganie wniosków z porażek, które zdarzają się zawsze, gdy wchodzimy w nowe obszary.

Z punktu widzenia samorządu współpraca z organizacjami jest niezbędna, ponieważ podnosi jakość zarządzania miastem/gminą. Dzięki jej prawidłowemu prowadzeniu administracja może lepiej diagnozować problemy społeczne, skuteczniej projektować dokumenty strategiczne, efektywniej realizować zadania publiczne, unikać zbędnych wydatków, łatwiej wprowadzać zmiany itp. Dodatkowo samorząd może w ten sposób angażować obywateli w rozwiązywanie ich problemów, budować społeczeństwo bardziej związane z gminą, odpowiedzialne, chętniej podejmujące inicjatywę. Patrząc na to z tej perspektywy, współpraca z trzecim sektorem staje się dla administracji niezbędnym elementem kreowania polityki rozwoju miasta.

Jeśli miałbym pokusić się o jakieś wskazówki dla samorządów, które dopiero rozpoczynają współpracę z NGO-sami i nie mają doświadczenia w tym obszarze, z pewnością rekomendowałbym powołanie ciała doradczego złożonego z przedstawicieli organizacji pozarządowych – na przykład gminnej rady pożytku publicznego. To właśnie we współpracy z trzecim sektorem warto nakreślać kierunki rozwoju współpracy, ustalać jej standardy, współtworzyć ważne dokumenty.

Debaty

Zawartość i treści prezentowane w serwisie Obserwator Konstytucyjny nie przedstawiają oficjalnego stanowiska Trybunału Konstytucyjnego.

 
 
 

Załączniki

Brak załączników do artykułu.

 
 
 

Komentarze

Brak komentarzy.