PaństwoSenat wykonał kolejne wyroki TK

GMO| Kodeks Morski| prawo prasowe| RMUA| Senat| sprostowania| ustawa o kombatantach

włącz czytnik
Senat wykonał kolejne wyroki TK
Foto: Dział Prasowy Kancelarii Senatu

W dniu 3 sierpnia br. Senat zakończył swoje ostatnie posiedzenie przed przerwą wakacyjną.[...] Oto niektóre ustawy przyjęte przez  Izbę Wyższą.

Ustawa uchwalona przez Sejm na podstawie senackiego projektu Prawo prasowe wykonuje wyrok Trybunału Konstytucyjnego. Trybunał uznał, że zakresy znaczeniowe sprostowania i odpowiedzi są na tyle nieostre, iż nie pozwalają na precyzyjne określenie odpowiedzialności karnej redaktora naczelnego. W efekcie konsultacji z partnerami społecznymi i burzliwej dyskusji medialnej wnioskodawcy zaproponowali rezygnację z tego rozróżnienia i wprowadzenie jednolitej formy sprostowania. „Mamy satysfakcję, że nasz projekt z drobnymi poprawkami został przyjęty przez Sejm” -  mówił senator Piotr Zientarski, przewodniczący Komisji Ustawodawczej. Podkreślił on, że burza medialna wybuchła, zanim Senat zakończył postępowanie legislacyjne w tej sprawie.

Senat przyjął dwie ustawy oświatowe. Pierwsza z nich wywodzi się z pilnego rządowego projektu. Ustawa o zmianie ustawy o systemie informacji oświatowej oraz niektórych innych ustaw zawiera rozwiązania mające na celu zwiększenie poziomu anonimowości gromadzonych w systemie danych dotyczących pomocy psychologiczno-pedagogicznej udzielanej przez przedszkola, szkoły i placówki oświatowe, w tym poradnie psychologiczno-pedagogiczne. Informacje o takiej pomocy będą mieć formę spersonalizowaną w lokalnych bazach danych, natomiast w bazie danych SIO będą funkcjonować w formie danych zbiorczych, niepowiązanych z danymi osobowymi.  Druga ustawa, powstała na podstawie projektu poselskiego, nowelizuje ustawę o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw. Doprecyzowuje ona przepisy dotyczące dotowania szkół publicznych oraz niepublicznych z subwencji oświatowej w okresie wakacji.

Ustawa o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych wywodzi się z projektu rządowego. Ustawa przewiduje uproszczenie sposobu potwierdzania prawa do świadczeń opieki zdrowotnej przez świadczeniobiorców, zdjęcie ze świadczeniodawców odpowiedzialności za potwierdzanie prawa do świadczeń opieki zdrowotnej oraz poprawę jakości i wiarygodności danych gromadzonych i przetwarzanych w Centralnym Wykazie Ubezpieczonych prowadzonym przez Narodowy Fundusz Zdrowia. Wprowadzenie możliwości elektronicznego potwierdzania uprawnień przez świadczeniodawców (od 1 stycznia 2013 r.) spowoduje, że świadczeniobiorcy zostaną zwolnieni z obowiązku okazywania dokumentu potwierdzającego ubezpieczenie zdrowotne, co znacznie uprości proces potwierdzania prawa do świadczeń. Ponadto zmniejszy to obciążenie i koszty pracodawców w zakresie drukowania RMUA.

Poprzednia 123 Następna

Państwo

Zawartość i treści prezentowane w serwisie Obserwator Konstytucyjny nie przedstawiają oficjalnego stanowiska Trybunału Konstytucyjnego.

 
 
 

Załączniki

Brak załączników do artykułu.

 
 
 

Komentarze

Brak komentarzy.