ŚwiatAdwokaci apelują do ETPC o uzasadnianie decyzji o odrzucaniu skarg

Andrzej Zwara| Dean Spielmann| ETPC| Europejska konwencja Praw Człowieka| Mikołaj Pietrzak| NRA

włącz czytnik
Adwokaci apelują do ETPC o uzasadnianie decyzji o odrzucaniu skarg

Adwokaci występujący przed Europejskim Trybunałem Praw Człowieka odnotowali w ostatnim czasie, że Trybunał z dużo większą częstotliwością niż wcześniej podejmuje decyzje o uznaniu wniesionej skargi za niedopuszczalną, bez wskazania konkretnej przesłanki i okoliczności takiego stwierdzenia. Naczelna Rada Adwokacka skierowała w tej sprawie pismo do Deana Spielmanna, przewodniczącego Europejskiego Trybunału Praw Człowieka.

W piśmie, które podpisali adw. Andrzej Zwara, prezes NRA oraz adw. Mikołaj Pietrzak, przewodniczący Komisji Praw Człowieka przy NRA adwokaci piszą:

Adwokaci reprezentujący Skarżących w postępowaniu przed Europejskim Trybunałem Praw Człowieka (dalej: „Trybunałem") odnotowują w ostatnim okresie, z dużo większą częstotliwością niż wcześniej, fakt sięgania przez Trybunał do instytucji przewidzianej w art. 27 Konwencji.

Coraz częściej Trybunał w składzie jednoosobowym podejmuje decyzję o uznaniu wniesionej skargi za niedopuszczalną. We wcześniejszej praktyce Trybunału, decyzja o uznaniu skargi za niedopuszczalną zawierała krótkie wskazanie przesłanek, na jakich Trybunał opierał swoje rozstrzygnięcie. Obecnie często decyzje takie wskazują za podstawę prawną art. 34 oraz art. 35 Konwencji, regulujące kryteria dopuszczalności skargi, bez wskazywania konkretnej przesłanki i okoliczności danej sprawy.

W piśmie, jakie otrzymuje Skarżący, bądź jego pełnomocnik od Trybunału wskazane jest jedynie, że Trybunał orzekający jednoosobowo (przy pomocy sprawozdawcy, na podstawie art. 24 ust. 2 Konwencji) zadecydował o uznaniu skargi za niedopuszczalną. Ponadto Trybunał informuje, że na podstawie przedstawionego materiału dowodowego oraz oceniając skargę w granicach swych kompetencji, Trybunał uznał, że nie zostały spełnione kryteria dopuszczalności skargi, o których mowa w art. 34 oraz 35 Europejskiej Konwencji Praw Człowieka. Trybunał informuje jednocześnie, że Kancelaria Trybunału nie będzie udzielać żadnych dodatkowych informacji dotyczących posiedzenia Trybunału w sprawie, ani prowadzić dalszej korespondencji ze skarżącym na temat danej decyzji.

W takiej sytuacji ani Skarżący, ani jego pełnomocnik nie uzyskują informacji, jakimi okolicznościami kierował się Trybunał stwierdzając niedopuszczalność skargi. Osoba składająca skargę w przekonaniu, iż spełnia ona wszystkie wymogi formalne jest częstokroć zaskakiwana odmowną decyzją Trybunału bez podania przesłanek jakimi Trybunał się kierował.

Dla Polskich Adwokatów oczywistym i zrozumiałym jest, iż Trybunał musi dysponować narzędziami służącymi sprawnemu procedowaniu. Ważnym instrumentem w tym zakresie jest prosta i sprawna procedura eliminowania z pola zainteresowania Trybunału skarg formalnie wadliwych lub z innych przyczyn niedopuszczalnych. W obliczu stale zwiększającej się liczby skarg składanych do Trybunału, ma to znaczenie większe niż kiedykolwiek w latach ubiegłych.

Poprzednia 123 Następna

Świat

Zawartość i treści prezentowane w serwisie Obserwator Konstytucyjny nie przedstawiają oficjalnego stanowiska Trybunału Konstytucyjnego.

 
 
 

Załączniki

Brak załączników do artykułu.

 
 
 

Komentarze

Brak komentarzy.