TKNiesłuszne skazania to gwałt państwa na obywatelu

Andrzej Rzepliński| FOR| Lech Paprzycki| Leszek Balcerowicz| niesłuszne skazania| odszkodowanie

włącz czytnik

Tabela 2. Sumaryczne dane odnośnie spraw rozpoznanych przez sądy z obszaru właściwości Sądu Apelacyjnego w Poznaniu (kasacje)


Obszar właściwości Sądu Apelacyjnego w Poznaniu

Lp.

Sąd

Sprawy wytypowane

Sprawy przeanalizowane

Sprawy,
w których stwierdzono niesłuszne skazanie

Sprawy,
w których nie stwierdzono niesłusznego skazania

1.

Obszar właściwości Sądu Okręgowego w Koninie

19

14

7

7

2.

Obszar właściwości Sądu Okręgowego w Poznaniu

63

50

26

24

3.

Obszar właściwości Sądu Okręgowego w Zielonej Górze

34

25

16

9

Suma

116

89

49

40

Udział procentowy

100%

55%

45%


Tabela 3. Sumaryczne dane odnośnie spraw rozpoznanych przez sądy z obszaru właściwości Sądu Apelacyjnego w Poznaniu (wznowienie postępowania)

Debaty

Zawartość i treści prezentowane w serwisie Obserwator Konstytucyjny nie przedstawiają oficjalnego stanowiska Trybunału Konstytucyjnego.

 
 
 

Załączniki

Brak załączników do artykułu.

 
 
 

Komentarze

Brak komentarzy.