PaństwoF. Rymarz: Kontrolne gwarancje uczciwego przebiegu głosowania i ustalenia wyników wyborów

Kodeks Wyborczy| kontrola społeczna| Krajowe Biuro Wyborcze| mężowie zaufania| obwodowe komisje wyborcze| PKW| tajność glosowania| wybory samorządowe

włącz czytnik

Niezwykle ważnym instrumentem dla weryfikacji wyborów jest instytucja protestu wyborczego przeciwko ważności wyborów, ważności wyborów w okręgu lub wyborowi określonej osoby, ze sformułowaniem określonych prawem zarzutów i wskazaniem stosownych dowodów. Prawo do protestu przysługuje wyborcy, pełnomocnikowi wyborczemu i przewodniczącemu właściwej komisji wyborczej. Protest wyborczy wnosi się na piśmie do właściwego sądu (wyborach powszechnych jest to Sąd Najwyższy, w wyborach samorządowych – sąd okręgowy). Po rozpoznaniu protestów o ważności wyborów powszechnych rozstrzyga z urzędu Sąd Najwyższy, a o ważności wyborów samorządowych – właściwy sąd okręgowy.

Ferdynand Rymarz

Poprzednia 1234 Następna

Państwo

Zawartość i treści prezentowane w serwisie Obserwator Konstytucyjny nie przedstawiają oficjalnego stanowiska Trybunału Konstytucyjnego.

 
 
 

Załączniki

Brak załączników do artykułu.

 
 
 

Komentarze

Brak komentarzy.