ŚwiatETS: Polska (i inne kraje) naruszyła prawo unijne w dziedzinie transportu kolejowego

dostęp do sieci kolejowej| dyrektywa| ETS| Niil Jääskinen| Rzecznik generalny| transport kolejowy

włącz czytnik

C-625/10 Komisja przeciwko Francji, C-627/10 Komisja przeciwko Słowenii i C-412/11 Komisja przeciwko Luksemburgowi

Dyrektywa 91/440 stanowi, że wykonywanie podstawowych funkcji nie może być powierzone podmiotowi świadczącemu usługi transportu kolejowego. Takie funkcje obejmują w szczególności przydział tras pociągów i alokację zdolności przepustowej infrastruktury. Komisja zarzuca Francji, Słowenii i Luksemburgowi naruszenie wymogu niezależności podmiotu świadczącego usługi w zakresie transportu kolejowego.

W odniesieniu do Francji rzecznik generalny uważa, że fakt, iż dział zasiedziałego przedsiębiorstwa – francuskich kolei państwowych (SNCF), jakim jest dyrekcja ruchu kolejowego (DCF), działa na rzecz francuskiej sieci kolejowej (RFF), która posiada wyłączną kompetencję w zakresie ustalenia rozkładu jazdy i przydzielania poszczególnych tras pociągów, nie jest wystarczający do uznania prawidłowości francuskiego systemu. System ten nie spełnia zatem warunku niezależności prawnej. Ponadto, jeśli chodzi o Słowenię rzecznik generalny stwierdził, że okoliczność iż koleje słoweńskie działają odpowiednio na rzecz urzędu do spraw transportu kolejowego, który posiada wyłączną kompetencję w zakresie ustalania rozkładu jazdy i przydzielania poszczególnych tras pociągów, nie wystarcza do zapewnienia zgodności tego systemu z wymogami prawa Unii. Odnośnie do skargi przeciwko Luksemburgowi, rzecznik generalny zauważył, ze w przypadku zakłóceń w ruchu, normalny rozkład jazdy ustalony przez organ administracji kolejowej (ACF) nie może być dłużej przestrzegany, gdyż określone godziny w rozkładzie zostały już przekroczone i konieczna staje się względem przewoźników oczekujących na przejazd zmiana rozkładu dokonywana przez przedsiębiorstwo kolejowe – koleje luksemburskie (CFL).

Świat

Zawartość i treści prezentowane w serwisie Obserwator Konstytucyjny nie przedstawiają oficjalnego stanowiska Trybunału Konstytucyjnego.

 
 
 

Załączniki

Brak załączników do artykułu.

 
 
 

Komentarze

Brak komentarzy.