ŚwiatETS: Polska (i inne kraje) naruszyła prawo unijne w dziedzinie transportu kolejowego

dostęp do sieci kolejowej| dyrektywa| ETS| Niil Jääskinen| Rzecznik generalny| transport kolejowy

włącz czytnik

W dalszej kolejności rzecznik generalny dokonał analizy zarzutu Komisji dotyczącego ustalania wysokości opłat za dostęp do infrastruktury kolejowej. Zauważył on w tym względzie, że Francja i Słowenia nie wprowadziły, zgodnego z wymogami prawa Unii, planu wykonania zachęcającego przedsiębiorstwa kolejowe i zarządcę infrastruktury do poprawy osiąganych wyników. Ponadto N. Jääskinen uważa, że Słowenia nie ustanowiła zachęt dla zarządców infrastruktury do obniżenia kosztów zapewniania infrastruktury i wielkości opłat za dostęp.

UWAGA1: Opinia rzecznika generalnego nie wiąże Trybunału Sprawiedliwości. Zadanie rzeczników generalnych polega na przedkładaniu Trybunałowi, przy zachowaniu całkowitej niezależności, propozycji rozstrzygnięć prawnych w sprawach, które rozpatrują. Sędziowie Trybunału rozpoczynają właśnie obrady w tej sprawie. Wyrok zostanie wydany w terminie późniejszym.

UWAGA2: Skarga o stwierdzenie uchybienia państwa członkowskiego jest kierowana przeciwko państwu członkowskiemu, które uchybiło zobowiązaniom wynikającym z prawa Unii, przez Komisję lub inne państwo członkowskie. Jeżeli Trybunał Sprawiedliwości stwierdzi uchybienie, państwo, którego to dotyczy, powinno jak najszybciej zastosować się do wyroku. Jeżeli Komisja uzna, że państwo członkowskie nie zastosowało się do wyroku, może wnieść nową skargę i domagać się sankcji finansowych. Jednak w sytuacji nieprzekazania Komisji krajowych środków transpozycji dyrektywy Trybunał Sprawiedliwości może, na jej wniosek, nakładać kary pieniężne już na etapie pierwszego wyroku.

ETS

Poprzednia 1234 Następna

Świat

Zawartość i treści prezentowane w serwisie Obserwator Konstytucyjny nie przedstawiają oficjalnego stanowiska Trybunału Konstytucyjnego.

 
 
 

Załączniki

Brak załączników do artykułu.

 
 
 

Komentarze

Brak komentarzy.