TKETPC: znowu o warunkach w polskich więzieniach

ETPC| HFPC| Konwencja| Maria Ejchart| zakład karny

włącz czytnik
ETPC: znowu o warunkach w polskich więzieniach

W ubiegłym tygodniu Europejski Trybunał Praw Człowieka, w sprawie Grzywaczewski przeciwko Polsce, po raz kolejny stwierdził naruszenie przez Polskę art. 3 Konwencji Europejskiej zakazującego tortur, nieludzkiego lub poniżającego traktowania albo karania.

W okresie od 25 stycznia 2006 do 11 grudnia 2008 skarżący był tymczasowo aresztowany. Przez ten okres skarżący przebywał w różnych jednostkach penitencjarnych tj. w Areszcie Śledczym w Lublinie, Zamościu, Hrubieszowie, Zakładzie Karnym w Rzeszowie. W swojej skardze do Trybunału skarżący podnosił, że podczas pobytu w więzieniu był traktowany w sposób niehumanitarny. Wskazał między innymi, że w podczas pobytu w AŚ w Lublinie w celi 11 osobowej, w której przebywał, przebywało 22 więźniów, co oznacza, że jeden więzień miał do dyspozycji 1,1 m2. Podobne zarzuty skarżący kierował przeciwko pozostałym jednostkom penitencjarnym.

Pan Grzywaczewski cierpi na insulinozależną cukrzycę, raka prostaty i łagodne zaburzenia kardiologiczne.  W skardze wskazał, że pomoc medyczna, jaką otrzymywał w trakcie tymczasowego aresztowania, nie była wystarczająca. Pomimo jego poważnego stanu zdrowia, był traktowany przez personel medyczny, jakby cierpiał na powszechne, niegroźne dolegliwości. Przez cały okres pobytu w areszcie sam wykonywała sobie zastrzyki z insuliny, bez pomocy osoby trzeciej, w celi, w której brakowało prywatności i odpowiednich warunków sanitarnych. Ze względu na gwałtowne zmiany poziomu cukru, żył w ciągłym stresie i strachu przed utratą przytomności. Jego stan zdrowia pogarszał się każdorazowo podczas przenoszenia z jednej jednostki do drugiej.

W ocenie Europejskiego Trybunału Praw Człowieka skumulowane skutki przeludnienia i nieodpowiednich warunków bytowych w trakcie aresztowania i fakt, że z powodu swojego stanu zdrowia skarżący był w trudnej sytuacji w porównaniu z innymi więźniami, a także charakter, czas trwania i nasilenie złego traktowania są wystarczające, aby stwierdzić, że Polska dopuściła się nieludzkiego i poniżającego traktowania.

W związku z naruszeniem art. 3 Konwencji tytułem Trybunał przyznał Skarżącemu 6 000 euro za doznaną krzywdę moralną.

To kolejny wyrok Europejskiego Trybunału Praw Człowieka, w którym Trybunał stwierdził, że warunki panujące w polskich jednostkach penitencjarnych naruszają standardy międzynarodowe.” – mówi Maria Ejchart, ekspert HFPC. „Mimo, że skarga dotyczy 2007 r. nie można wykluczyć, że obecnie taka sytuacja nie mogłaby mieć miejsca. Według danych a dnia 1 czerwca 2012 r. zaludnienie jednostek penitencjarnych wynosi 98,7 %. Wciąż również Służba Więzienna nie przeprowadziła kompleksowej reformy służby zdrowia. Bez takiej reformy oraz systemowych zmian Polska narażona jest na kolejne sprawy przed Trybunałem i wygrane skarżących” –  dodaje Maria Ejchart.

HFPC

Państwo

Zawartość i treści prezentowane w serwisie Obserwator Konstytucyjny nie przedstawiają oficjalnego stanowiska Trybunału Konstytucyjnego.

 
 
 

Załączniki

Brak załączników do artykułu.

 
 
 

Komentarze

Brak komentarzy.