PaństwoSenacka komisja: do ETPC nadal trafia wiele spraw przeciw Polsce

ETPC| Jakub Wołąsiewicz| Michał Seweryński| Senat

włącz czytnik
Senacka komisja: do ETPC nadal trafia wiele spraw przeciw Polsce

Do Europejskiego Trybunału Praw Człowieka nadal trafia wiele skarg dotyczących Polski; większość z nich odnosi się do tych samych problemów: przewlekłych postępowań i nadużywania aresztów - wynika z danych przedstawionych w środę senackiej komisji.

Posiedzenie Komisji Praw Człowieka, Praworządności i Petycji 16 maja dotyczyło problemu wykonywania i wdrażania wyroków Trybunału w Polsce - stanowisko prezentowali m.in. przedstawiciele MSZ, resortu sprawiedliwości i Rzecznika Praw Obywatelskich.

"Marzy mi się sytuacja, że za kilka lat przeciwko Polsce w ETPC będzie wydawanych kilka wyroków rocznie; to jest naprawdę możliwe, tylko trzeba jeszcze raz zastanowić się nad powtarzalnymi problemami, które przewijają się przed Trybunałem" - mówił przedstawiciel MSZ zajmujący się postępowaniami przed międzynarodowymi organami ochrony praw człowieka Jakub Wołąsiewicz. Jak poinformowano senatorów, w zeszłym roku w sprawach polskich w ETPC zostały wydane 72 wyroki, rok wcześniej było ich 108.

Wołąsiewicz wyjaśnił, że do powtarzalnych polskich problemów przed ETPC należą przede wszystkim sprawy odnoszące się do przewlekłości postępowań, przeludnienia w więzieniach i zasad stosowania aresztów tymczasowych.

Przedstawiciel MSZ zaapelował w związku z tym do senatorów o monitorowanie tej problematyki i opracowywanie w Senacie odpowiednich projektów nowelizacji inspirowanych orzeczeniami ETPC. "Żadne państwo nie jest perfekcyjne i może dochodzić niekiedy do naruszeń konwencji o ochronie praw człowieka, ale biorąc pod uwagę, że liczba wyroków przeciw Polsce zmniejsza się, a jednocześnie wzrasta liczba spraw powtarzalnych, to oczywiste jest, że zainteresowanie parlamentu powinno być zwrócone na te kwestie" - mówił.

W kwietniu w przyjętym jednogłośnie dezyderacie o coroczne przygotowywanie przez rząd informacji o stanie wykonania wyroków ETPC zaapelowała sejmowa Komisja Sprawiedliwości i Praw Człowieka. W ubiegłym roku Zgromadzenie Parlamentarne Rady Europy wydało rezolucję, w której Polska została wymieniona w grupie dziewięciu państw, które nie wywiązują się wystarczająco z obowiązku wdrażania tych wyroków.

Przewodniczący senackiej komisji Michał Seweryński (PiS) zaznaczył, że także ta komisja zleci przygotowanie opinii prawnych w sprawie ewentualnych dezyderatów dotyczących przygotowywania przez rząd informacji o wykonaniu wyroków ETPC i umożliwieniu komisjom parlamentarnym opiniowania kandydatów z Polski na sędziów tego Trybunału. "Opiniowanie sędziów do ETPC jest nie mniej ważne niż opiniowanie kandydatów na ambasadorów, w którym Senat bierze przecież udział" - zaznaczył.
Zgodnie z danymi zaprezentowanymi podczas posiedzenia przed Trybunałem czeka obecnie na rozpoznanie ponad 151 tys. skarg z Europy. W roku ubiegłym skierowanych zostało 64,5 tys. nowych skarg do rozpatrzenia. W 2011 r. ETPC rozpoznał ponad 52 tys. skarg, czyli więcej niż w 2010 r., gdy było to 41 tys. Liczba spraw, które oczekują na rozpoznanie, mimo to zwiększyła się w zeszłym roku o dziewięć procent.

Poprzednia 12 Następna

Państwo

Zawartość i treści prezentowane w serwisie Obserwator Konstytucyjny nie przedstawiają oficjalnego stanowiska Trybunału Konstytucyjnego.

 
 
 

Załączniki

Brak załączników do artykułu.

 
 
 

Komentarze

Brak komentarzy.