TKSpołeczny brainstorming

Komisja Europejska| konsultacje społeczne| Różą Thun| stanowienie prawa| Unia Europejska

włącz czytnik

Jakie są skutki konsultacji? Uzyskujemy odpowiedzi i co dalej?

Nie wiem, czy wszystkie konsultacje mają takie same skutki. Moje doświadczenie z konsultacjami są dwojakiego rodzaju. Raz, gdy przygotowywałam inicjatywę obywatelską i niedawną dotyczącą pozasądowego rozstrzygania sporów.
Prowadząc konsultacje dostaję mnóstwo ciekawych impulsów i informacji od obywateli. Widzę, co jest ważniejsze, z jakimi kłopotami się spotykają najczęściej. Musimy pamiętać, że ustawodawca nie wie wszystkiego. Zwrócenie ustawodawcy uwagi na palące problemy daje nam potem lepsze prawo.

Być może przyczyną małego zainteresowania konsultacjami na szczeblu unijnym jest to, że Europejczycy myślą, że i tak nie mają wpływu na to, jak funkcjonuje Unia?

Ja myślę, że dzieje się tak dlatego, ponieważ nikt się do nich nie zwraca. Można odnieść wrażenie, że nie mają wpływu na to, jak funkcjonuje Europa dlatego, że mało kto daje im szansę wywierania tego wpływu. Konsultacje są jedną z takich możliwości. Chociaż mamy i w Komisji Europejskiej, i w Parlamencie Europejskim ogromne działy komunikacji społecznej, ludzie nie wiedzą, że konsultacje się toczą. Media wolą się zajmować raczej jakimiś lokalnymi walkami niż tym, co jest ważne.

Jak wszyscy wiemy, ponad 75% prawa jest tworzone przez instytucje europejskie. Europejczycy, obywatele polscy, francuscy czy portugalscy mają kolosalny wpływ na to, jak jest ustanawiane to prawo. Jeśli tego nie wiedzą, to źle.

Warto przy tym podkreślić, że my mamy wpływ na prawo europejskie jako obywatele nie tylko w momencie, kiedy bierzemy udział w konsultacjach społecznych czy gdy wybieramy przedstawicieli w Parlamencie Europejskim, jedynym europejskim wybieralnym ciele. Również wtedy, gdy wybieramy samorząd, mamy wpływ na Unię Europejską, bo ten samorząd na przykład w Polsce wydaje ogromną część wspólnego funduszu europejskiego. W ten sposób, zależnie od tego, jak dobrze jest ten fundusz wydany, tak będzie wyglądał kolejny budżet.

Publicystyka

Zawartość i treści prezentowane w serwisie Obserwator Konstytucyjny nie przedstawiają oficjalnego stanowiska Trybunału Konstytucyjnego.

 
 
 

Załączniki

Brak załączników do artykułu.

 
 
 

Komentarze

Brak komentarzy.