DebatyKonstytucja Rzeczypospolitej Polskiej w pierwszych dekadach XXI wieku wobec wyzwań politycznych, gospodarczych, technologicznych i społecznych

Bronisław Komorowski| Konferencja w Trybunale| Konstytucja| Stanisław Biernat| Trybunał Konstytucyjny

włącz czytnik
Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej w pierwszych dekadach XXI wieku wobec wyzwań politycznych, gospodarczych, technologicznych i społecznych
Prof. dr hab. Stanisław Biernat, wiceprezes Trybunału Konstytucyjnego. Foto: B. Cacko, Zespół Prezydialny TK

Wydawnictwo Trybunału Konstytucyjnego opublikowało kolejny tom Zagadnień Sądownictwa Konstytucyjnego, pod naukową redakcją prof. dr. Stanisława Biernata, wiceprezesa Trybunału,  zatytułowany „Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej w pierwszych dekadach XXI wieku wobec wyzwań politycznych, gospodarczych, technologicznych i społecznych”.  OK będzie przedstawiać wybrane rozdziały z tego opracowania, rozpoczynając od wstępu prof. Biernata. [Redakcja OK.]

Opracowania zamieszczone w niniejszej książce są efektem konferencji nauko­wej, która odbyła się w Trybunale Konstytucyjnym 17 października 2012 r. Już sama data wskazuje, że okazją do zorganizowania konferencji była piętnasta rocznica wej­ścia w życie Konstytucji RP z 2 kwietnia 1997 r.

W ubiegłym, jubileuszowym roku odbyły się liczne imprezy naukowe i zostało opublikowanych wiele opracowań poświęconych Konstytucji. Zamiarem organizatorów konferencji w Trybunale było, aby wyróżniała się ona zarówno doborem referen­tów jak i sposobem ujęcia problematyki.

Do wygłoszenia referatów zostali zaproszeni prawnicy, którzy w 1997 r. mieli nie więcej niż osiemnaście lat, a więc osoby, których całe dorosłe życie przebiegało pod rządami obecnie obowiązującej Konstytucji. Są to młodzi naukowcy i prawnicy praktycy specjalizujący się nie tylko w prawie konstytucyjnym, ale także w innych dziedzi­nach prawa, na które oddziałują normy konstytucyjne, oraz w teorii państwa i prawa. Blisko pięćdziesiąt osób przesłało konspekty referatów, z których komisja składająca się z sędziów Trybunału Konstytucyjnego wyłoniła do przedstawienia na konferencji dwadzieścia wystąpień. Znajdują się one w niniejszym tomie, wraz z dwoma dalszymi zgłoszonymi artykułami.

Myślą przewodnią konferencji było rozważanie tego, czy Konstytucja RP, wraz z mechanizmami jej interpretacji i stosowania przez władze publiczne, spełnia należy­cie swoją rolę jako najwyższego prawa Rzeczypospolitej oraz czy była, jest i będzie w przyszłości w stanie sprostać rozmaitym wyzwaniom dla naszego państwa, jego władz i obywateli.

Konferencja w Trybunale Konstytucyjnym cieszyła się dużym zainteresowaniem środowisk prawniczych. Dowodem uznania rangi problematyki poruszanej przez młodych autorów był udział w konferencji pana Prezydenta Rzeczypospolitej Bronisława Komorowskiego, pani Marszałek Sejmu Ewy Kopacz, pani Rzecznik Praw Obywatel­skich Ireny Lipowicz, ministrów i innych osobistości życia publicznego.

Nie byłoby celowe, ani nawet stosowne, omawianie czy tym bardziej ocenianie w tym miejscu treści opracowań zamieszczonych w niniejszej książce. Nasuwa się jednak nieodparcie refleksja, że – trawestując znane powiedzenie Ronalda Dworkina – autorzy „biorą Konstytucję poważnie”. Ponadto można poczynić kilka dalszych spo­strzeżeń, które niech posłużą jako zaproszenie do pogłębionej dyskusji.

Poprzednia 123 Następna

Debaty

Zawartość i treści prezentowane w serwisie Obserwator Konstytucyjny nie przedstawiają oficjalnego stanowiska Trybunału Konstytucyjnego.

 
 
 

Załączniki

Brak załączników do artykułu.

 
 
 

Komentarze

Brak komentarzy.