PaństwoETPC: Polska złamała Konwencję w sprawie Andrzeja Marka

Andrzej Marek| Art. 212 kk| EKPC| ETPC| Trybunał Konstytucyjny

włącz czytnik

Wówczas sprawą zajął się Trybunał Konstytucyjny, który po raz drugi uchronił A. Marka od odbywania kary. W styczniu 2006 r. zdecydował bowiem o zastosowaniu na czas rozpoznania sprawy środka tymczasowego w postaci wstrzymania wykonania kary. Kilka miesięcy później TK rozpoznał inną sprawę, w której przedmiotem zaskarżenia były te same przepisy co objęte skargą konstytucyjną w sprawie A. Marka (wyrok TK z 30 października 2006 r., sygn. akt P 10/06). W tej sytuacji, rozpoznanie skargi w sprawie A. Marka stało się bezprzedmiotowe i postanowieniem z 3 listopada 2006 r. Trybunał umorzył postępowanie w sprawie. W czerwcu 2007 r. dziennikarza ostatecznie ułaskawił Prezydent RP Lech Kaczyński.

Dziennikarz w związku z wydanym wyrokiem skazującym wystąpił ze skargą do Europejskiego Trybunału Praw Człowieka, podnosząc w niej naruszenie art. 10 EKPC (prawa do wolności słowa). Skarżący podkreślił w nie przede wszystkim, iż zasądzona wobec niego sankcja była nieproporcjonalna do czynu, który miał popełnić. ETPCz zakomunikował sprawę, pytając strony, czy w świetle okoliczności niniejszej sprawy, orzeczony wyrok skazujący daje się pogodzić z przesłankami dopuszczalności ingerencji w wolność słowa.

- Finał sprawy red. Andrzeja Marka pokazuje, że odpowiedzialność karna za zniesławienie w obecnym kształcie (art. 212 k.k.) może tylko narazić Polskę na kolejne odszkodowania i zadośćuczynienia w związku z przegranymi procesami przed ETPC - komentują eksperci Helsińskiej Fundacji Praw Człowieka.

lex.pl

Poprzednia 12 Następna

Państwo

Zawartość i treści prezentowane w serwisie Obserwator Konstytucyjny nie przedstawiają oficjalnego stanowiska Trybunału Konstytucyjnego.

 
 
 

Załączniki

Brak załączników do artykułu.

 
 
 

Komentarze

Brak komentarzy.